Onderzoeksagenda ambulancezorg

Onderzoeksagenda ambulancezorg

Goede, veilige en evidence based ambulancezorg is essentieel. Om de ambulancezorg steeds verder te professionaliseren, investeert de sector in wetenschappelijk onderzoek.

De kennis die hiermee wordt opgedaan, wordt gebundeld en gedeeld binnen de sector. Ambulancezorg Nederland heeft samen met de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) en V&VN Ambulancezorg een onderzoeksagenda voor de ambulancezorg ontwikkeld. Het Lectoraat Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft het project in opdracht van AZN uitgevoerd.

De onderzoeksagenda ambulancezorg 2014-2018 bevat de volgende thema’s:

  • Eerste hulp geen vervoer.
  • Meten van kwaliteit van zorg.
  • Registratie en uitwisseling van patiëntgegevens.
  • Zorg- en functiedifferentiatie en competenties.
  • Triage.
  • Herkenning acute neurologische uitval en stoornis.
  • Protocollen en protocoladherentie.
  • Immobilisatie.
  • Ademweg vrij maken/houden.


Met de onderzoeksagenda zet AZN een stip op de horizon. De ambulancesector draagt met de onderzoeksagenda bij aan kennisontwikkeling voor evidence based practice in de ambulancezorg, zodat de kwaliteit van de ambulancezorg verbetert. Daarvoor zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: