Onderzoeksagenda ambulancezorg

Onderzoeksagenda ambulancezorg

Goede, veilige en evidence based ambulancezorg is essentieel. Om de ambulancezorg steeds verder te professionaliseren, investeert de sector in wetenschappelijk onderzoek. De kennis die hiermee wordt opgedaan, wordt gebundeld en gedeeld binnen de sector. Het lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) van de hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft in opdracht van AZN en in samenwerking met diverse beroepsverenigingen binnen en buiten de ambulancezorg, de landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 herijkt. Uitgangspunten voor de herijking waren de ontwikkelingen in de ambulancezorg en acute zorgketen. Hiermee is de onderzoeksagenda ambulancezorg 2021-2026, ‘Ambulancezorg gevoed door onderzoek’ een feit.

De onderzoeksagenda ambulancezorg 2021-2026 bevat de volgende thema’s:

  • registratie en (digitale) uitwisseling van patiëntgegevens in de acute zorgketen;
  • mobiel zorgconsult;
  • zorgcoördinatie;
  • samenwerking met partners binnen het zorgdomein;
  • zorgdifferentiatie;
  • triage en urgentie-indeling. 

Daarnaast is de groep van ‘kwetsbare ouderen’ gedefinieerd als een ‘special interest group’.