Het bureau AZN

Het bureau AZN

Het verenigingsbureau Ambulancezorg Nederland ondersteunt de vereniging AZN bij de uitvoering van haar taken. Het bureau staat onder leiding van een directeur, die tevens secretaris van de vereniging is.

De aandachtsgebieden van het bureau zijn verdeeld in een aantal programma’s:

  • Kwaliteit van zorg
  • HR-beleid (inclusief werkgeverszaken)
  • Sturing & Financiering
  • Informatievoorziening & ICT

Naast de inhoudelijke programma’s kent AZN ondersteuning door een communicatieadviseur en bedrijfsvoering.