Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ambulancezorg Nederland, gevestigd aan Veerallee 68, 8019 AE ZWOLLE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ambulancezorg Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • uw technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze dienst gebruikt en de items en pagina’s die u raadpleegt  (geanonimiseerd)
 • uw naam en geslacht
 • uw e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van onze nieuwsbrief
 • analyseren van algemeen gebruik, gedrag en fouten in onze diensten om daarmee deze diensten te  verbeteren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met uw toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken de volgende Cookies:

 • Cookies voor extra functionaliteit
  Deze cookies worden geplaatst om extra functionaliteit in te schakelen en worden alleen geplaatst na uw toestemming. Dit betreft Google Maps (en Streetview).
 • Cookies voor analytische doeleinden / verbeteren toekomstige gebruikerservaring
  Met behulp van Google Analytics houden wij anonieme gebruikersstatistieken bij. Hierin kunnen wij zien welke pagina's populair zijn en welke pagina's juist dienen te worden verbeterd.Google Analytics is op de privacy-vriendelijke manier ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens waardoor geen expliciete toestemming vereist is.
 • Cookies voor kernfuncties
  Hieronder valt o.a. de sessie-cookie, die ervoor zorgt dat de beveiliging en contactformulieren goed werken. Deze worden altijd geplaatst om de site goed te laten werken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ambulancezorg Nederland neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Een deel van deze gegevens delen wij met de volgende derde partijen:

 • Google - geanonimiseerde gegevens voor meten bezoekgedrag en gebruiksstatistieken

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat kan telefonisch via 088 – 38 38 200 of per mail via info@ambulancezorg.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, door ons te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen wanneer de gegevens niet langer juist zijn of verwerking hiervan niet langer is gerechtvaardigd; dit ter onzer beoordeling. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ambulancezorg.nl. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. U wordt daarom geadviseerd deze pagina periodiek ter controleren. Onze actuele privacyverklaring zal altijd op deze pagina worden getoond. Aanpassingen gaan in op het moment van plaatsen op deze pagina.