Onderzoeksnetwerk registratie en (digitale) uitwisseling van patiëntgegevens in de acute zorgketen

RAV’s die deelnemen aan het onderzoeksnetwerk registratie en (digitale) uitwisseling van patiëntgegevens in de acute zorgketen:


- Twente
- Noordoost Gelderland
- Utrecht
- Amsterdam/Waterland
- Rotterdam-Rijnmond
- Zuid-Holland Zuid
- Zeeland

Regionale onderzoeken m.b.t. onderzoeksthema registratie en (digitale) uitwisseling van patiëntgegevens in de acute zorgketen


De regionale onderzoeken die de RAV’s, behorende bij dit onderzoeksnetwerk, bij AZN aanmelden, worden hieronder opgenomen.

  • Pre-hospitaal onderzoek aanmelden? Graag! Dat kan via deze link.
     

Landelijke onderzoeken m.b.t. onderzoeksthema registratie en (digitale) uitwisseling van patiëntgegevens in de acute zorgketen


Op dit moment vinden geen landelijke onderzoeken plaats mbt dit thema.