Onderzoeksnetwerk triage en urgentie-indeling

RAV’s die deelnemen aan het onderzoeksnetwerk triage en urgentie-indeling:


- Groningen, Friesland, Drenthe
- IJsselland
- Zuid-Holland Zuid

Regionale onderzoeken m.b.t. onderzoeksthema triage en urgentie-indeling

De regionale onderzoeken die de RAV’s, behorende bij dit onderzoeksnetwerk, bij AZN aanmelden, worden hieronder opgenomen.

  • Pre-hospitaal onderzoek aanmelden? Graag! Dat kan via deze link.
     

Landelijke onderzoeken m.b.t. onderzoeksthema triage en urgentie-indeling

Verbeterde urgenties
Hoofd- en deelvragen
Volgen binnenkort
Betrokken organisaties
Nivel

Heeft u vragen over een landelijk onderzoek?

Stuur uw vraag naar info@ambulancezorg.nl