Onderzoeksnetwerk zorgcoördinatie

RAV’s die deelnemen aan het onderzoeksnetwerk zorgcoördinatie:

- Groningen, Friesland, Drenthe
- Twente
- Utrecht
- Amsterdam/Waterland
- Rotterdam-Rijnmond
- Zuid-Holland Zuid
- Brabant Midden-West-Noord
- Flevoland/Gooi en Vechtstreek

Regionale onderzoeken m.b.t. onderzoeksthema zorgcoördinatie

De regionale onderzoeken die de RAV’s, behorende bij dit onderzoeksnetwerk, bij AZN aanmelden, worden hieronder opgenomen.

  • Pre-hospitaal onderzoek aanmelden? Graag! Dat kan via deze link.
     

Landelijke onderzoeken m.b.t. onderzoeksthema zorgcoördinatie

Op dit moment vinden geen landelijke onderzoeken plaats mbt dit thema.