Onze toekomstplannen

Visie, meerjarenbeleidsplan en jaarplannen

In 2017 heeft de vereniging Ambulancezorg Nederland haar visie op de toekomst vastgelegd in het visiedocument 'Ambulancezorg in 2025: zorgcoördinatie en mobiele zorg'. Hier kunt u meer informatie over het visiedocument lezen en de visie downloaden.

Het meerjarenbeleidsplan 2018-2021 is afgeleid van het visiedocument. Afgeleid van het meerjarenbeleidsplan, stelt de vereniging ieder jaar een jaarplan op. In het jaarplan is beschreven welke activiteiten AZN in het lopende kalenderjaar wil uitvoeren.