Introductie

Over Ambulancezorg Nederland

Ambulancezorg Nederland (AZN) is dé sectororganisatie voor de ambulancezorg en behartigt de belangen van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's) die zijn aangesloten bij de vereniging. Naast belangenbehartiging biedt AZN verschillende vormen van ondersteuning aan de RAV's en hun professionals en bewaakt AZN het imago van de sector.

Weten hoe de ambulancezorg in Nederland georganiseerd is?

Bekijk onderstaande animatie.
 

Financiën

Het macrobudget van de sector is zo’n 525 miljoen euro. Ambulancezorg wordt gefinancierd uit de ziektekostenpremies. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt daarvoor beleidsregels vast. RAV’s maken productieafspraken met de zorgverzekeraar(s).

Wet en regelgeving

Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg ingevoerd. In iedere regio heeft één rechtspersoon, de Regionale ambulancevoorziening, van de minister van VWS een aanwijzing gekregen om ambulancezorg te verlenen. De minister van VWS is verantwoordelijk voor de spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg.
 

Nieuws

 • Onderzoek vormgeving en gebruik LPA gestart!

  31-05-2016 | Onderzoek vormgeving en gebruik LPA; Kan het LPA nog beter?Het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) is veel veranderd in de afgelopen jaren. Daarom starten er in 2016 twee onderzoeken naar de lees verder >

 • Kan het LPA nog beter? Onderzoek naar de vormgeving van het LPA

  26-05-2016 | Het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) is veel veranderd in de afgelopen jaren. Daarom starten er in 2016 twee onderzoeken naar de vormgeving van het LPA. Deze onderzoeken maken onderdeel uit van lees verder >

 • Voortgang onderzoeksproject 'Eerste hulp geen vervoer'

  26-05-2016 | Per 1 maart jl. is het onderzoeksproject ‘Literatuurreview Eerste Hulp Geen Vervoer’ gestart. De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) voert dit project in opdracht van Ambulancezorg lees verder >

 • Kennisplatform Onderzoek Ambulancezorg

  26-05-2016 | Onlangs heeft Ambulancezorg Nederland (AZN) een kennisplatform Onderzoek ingericht. Het kennisplatform Onderzoek is bedoeld voor RAV-medewerkers die binnen de organisatie onderzoek doen. Doel van het lees verder >

 • Samenwerkingskader HAP+RAV

  26-05-2016 | Ambulancezorg Nederland en InEen hebben een samenwerkingskader HAP+RAV opgesteld. Het samenwerkingskader HAP+RAV is een handvat voor het vastleggen, onderhouden en verbeteren van lees verder >