Introductie

Ambulancezorg Nederland (AZN) is dé sectororganisatie voor de ambulancezorg. AZN behartigt de belangen van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's) die zijn aangesloten bij de vereniging. Naast belangenbehartiging biedt AZN verschillende vormen van ondersteuning aan de RAV's en hun professionals en bewaakt AZN het imago van de sector. Ruim 5.600 mensen zijn werkzaam in de ambulancezorg, waarvan er bijna 4.900 tot het rijdend personeel en de meldkamer ambulancezorg gerekend kunnen worden.
 

Ambulancezorg in de praktijk

Jaarlijks verwerken de Meldkamers
Ambulancezorg (MKA) in Nederland
ruim een miljoen meldingen
resulterend in de inzet van een
ambulance. 73% van deze ritten is
spoedeisend. Daarbij gaat het om
situaties die voor patiënten
levensbedreigend zijn of die ernstige
gezondheidsschade kunnen betekenen.
De overige 27% van de ritten is
zogenaamde planbare ambulancezorg.
 

Financiën

Het macrobudget van de sector is zo’n 500 miljoen euro. Ambulancezorg wordt gefinancierd uit de ziektekostenpremies. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt daarvoor beleidsregels vast. RAV’s maken productieafspraken met de zorgverzekeraar(s).

Wet en regelgeving

Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg ingevoerd. In iedere regio heeft één rechtspersoon, de Regionale ambulancevoorziening, van de minister van VWS een aanwijzing gekregen om ambulancezorg te verlenen. De minister van VWS is verantwoordelijk voor de spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg.
 

Nieuws

 • Principe-akkoord cao ambulancezorg

  23-11-2015 | De achterbanraadplegingen over het principe-onderhandelaarsakkoord cao ambulancezorg van 3 november 2015 zijn afgerond.Ambulancezorg Nederland heeft vernomen dat zowel CNV als FNV kunnen instemmen lees verder >

 • Ambulancezorg start online cursus ‘Opgeschaalde ambulancezorg en GGB’

  19-11-2015 | Precies volgens planning start deze week de onlinecursus ‘Opgeschaalde ambulancezorg en GGB’. Veel medewerkers van Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) zien deze cursus als een lees verder >

 • Uitnodiging Symposium Landelijke Traumaregistratie op 2 december 2015

  17-11-2015 | De patiënt op het juiste moment op de juiste plaats?  Dit is het thema van het LTR symposium op 2 december 2015. Er is aandacht voor de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute lees verder >

 • Ebola update 8 9 november 2015

  09-11-2015 | Ebola update 89 november 2015;Endemisch gebied gewijzigdOp zaterdag 7 november heeft de WHO Sierra Leone ebolavrij verklaard. Ook in Guinee is het aantal nieuwe ziektegevallen de afgelopen maanden lees verder >

 • Persbericht: Principe-onderhandelaarsakkoord cao ambulancezorg bereikt

  04-11-2015 | Principe-onderhandelaarsakkoord cao ambulancezorg bereikt Op dinsdag 3 november 2015 is een principe-onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao ambulancezorg. De aanbevelingen van lees verder >