Over ambulancezorg Nederland

Ambulancezorg Nederland verbindt als brancheorganisatie 25 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) en is dé vertegenwoordiger van de sector ambulancezorg in het maatschappelijk verkeer met overheden, organisaties en instanties. Binnen en buiten de ambulancezorg.

AZN draagt zorg voor uitstekende randvoorwaarden, waarbinnen de RAV’s doelmatige en kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg organiseren en verlenen.

Ambulancezorg Nederland is een branchevereniging en wordt ondersteund door een bureau.