Onderzoeksnetwerk samenwerking met partners binnen het zorgdomein

RAV’s die deelnemen aan het onderzoeksnetwerk samenwerking met partners binnen het zorgdomein:


- IJsselland
- Twente
- Gelderland-Zuid
- Noord-Holland Noord
- Kennemerland
- Haaglanden
- Hollands Midden
- Zuid-Holland Zuid
- Flevoland/Gooi en Vechtstreek

Regionale onderzoeken m.b.t. onderzoeksthema samenwerking met partners binnen het zorgdomein

De regionale onderzoeken die de RAV’s, behorende bij dit onderzoeksnetwerk, bij AZN aanmelden, zijn hieronder opgenomen.

  • Pre-hospitaal onderzoek aanmelden? Graag! Dat kan via deze link.
     
CeleBrate
Hoofdvraag
To assess the clinical outcome at 30 days follow-up after administration of a single subcutaneous injection of zalunfiban versus placebo in STEMI subjects in the pre-hospital setting.
Deelvraag
Efficacy To assess after a single subcutaneous injection of zalunfiban versus placebo:  Restoration of the culprit coronary artery blood flow (corrected Thrombolysis in Myocardial Infarction [TIMI] Frame Count) of the Infarct-Related Artery (Culprit) before intended PCI (or post-coronary angiography in case no PCI is performed)  Resolution of ST-segment deviation post-PCI/angiography  A composite of all cause death, recurrent myocardial infarction (MI), acute stent thrombosis, or blinded bail-out use of intravenous (IV) αIIbβ3 antagonists or IV P2Y12 antagonist at 30 days follow-up  Acute stent thrombosis at 24 hours post-PCI/angiography.
Betrokken organisaties
Noord- en Oost-Gelderland, Utrecht, Gooi en Vechtstreek, Hollands Midden, Brabant MWN, Limburg, Gelderland-Midden, IJsselland, Twente
Dutch PEWS
Hoofdvraag
Meerwaarde Dutch PEWS binnen ambulancezorg.
Deelvraag
Behoefte aan Dutch PEWS binnen middencomplexe ambulancezorg.
Deelvraag
Meerwaarde in communicatie.
Deelvraag
Meerwaarde in escalatie van zorg.
Deelvraag
Meerwaarde in standaard uitvoeren controles.
Deelvraag
Meerwaarde in onderbuiksgevoel kenbaar maken.
Deelvraag
Meerwaarde in ketenzorg.
Betrokken organisaties
Friesland, Drenthe, Noord- en Oost-Gelderland, Utrecht, Kennemerland, Flevoland/Gooi en Vechtstreek, Haaglanden, Hollands Midden, Zeeland, Brabant MWN, Brabant ZO, Groningen, Limburg, Gelderland-Midden, Rotterdam-Rijnmond. IJsselland, Twente, Amsterdam, Gelderland-Zuid, Noord-Holland Noord, Zuid-Holland Zuid
Ketenkans
Hoofd- en deelvragen
Met alle zorgverleners in de keten worden interventies bedacht en getoetst om kennis over het dreigend Abdominaal Aorta Aneurysma (AAA) te delen. Deze worden aangevuld met bevindingen uit de literatuur en het bestuderen van casussen. De huisartsen, ambulanceverpleegkundigen, triagisten, SEH-artsen, vaatchirurgen en de patiënt zelf stellen met elkaar verbetermaatregelen op.
Betrokken organisaties
Gelderland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond, Groningen

Landelijke onderzoeken m.b.t. onderzoeksthema samenwerking met partners binnen het zorgdomein

Ketenpartnerstevredenheidsonderzoek 2023
Hoofd- en deelvragen
Volgen binnenkort.
Betrokken organisaties
AZN, Newcom

Heeft u vragen over een landelijk onderzoek?

Stuur uw vraag naar info@ambulancezorg.nl