Onderzoeksnetwerk samenwerking met partners binnen het zorgdomein

RAV’s die deelnemen aan het onderzoeksnetwerk samenwerking met partners binnen het zorgdomein:


- IJsselland
- Twente
- Gelderland-Zuid
- Noord-Holland Noord
- Kennemerland
- Haaglanden
- Hollands Midden
- Zuid-Holland Zuid
- Flevoland/ Gooi en Vechtstreek

Regionale onderzoeken m.b.t. onderzoeksthema samenwerking met partners binnen het zorgdomein

De regionale onderzoeken die de RAV’s, behorende bij dit onderzoeksnetwerk, bij AZN aanmelden, zijn hieronder opgenomen.

  • Pre-hospitaal onderzoek aanmelden? Graag! Dat kan via deze link.
     
Ketenkans
Hoofd- en deelvragen
Met alle zorgverleners in de keten worden interventies bedacht en getoetst om kennis over het dreigend AAA te delen. Deze worden aangevuld met bevindingen uit de literatuur en het bestuderen van casussen. Er worden met elkaar verbetermaatregelen opgesteld.
Betrokken organisaties
Gelderland-Zuid

Landelijke onderzoeken m.b.t. onderzoeksthema samenwerking met partners binnen het zorgdomein

Ketenpartnerstevredenheidsonderzoek 2023
Hoofd- en deelvragen
Volgen binnenkort
Betrokken organisaties
Newcom

Heeft u vragen over een landelijk onderzoek?

Stuur uw vraag naar info@ambulancezorg.nl