Onderzoeksnetwerk samenwerking met partners binnen het zorgdomein

RAV’s die deelnemen aan het onderzoeksnetwerk samenwerking met partners binnen het zorgdomein:


- IJsselland
- Twente
- Gelderland-Zuid
- Noord-Holland Noord
- Kennemerland
- Haaglanden
- Hollands Midden
- Zuid-Holland Zuid
- Flevoland/ Gooi en Vechtstreek

Regionale onderzoeken m.b.t. onderzoeksthema samenwerking met partners binnen het zorgdomein

De regionale onderzoeken die de RAV’s, behorende bij dit onderzoeksnetwerk, bij AZN aanmelden, worden hieronder opgenomen.

  • Pre-hospitaal onderzoek aanmelden? Graag! Dat kan via deze link.
     

Landelijke onderzoeken m.b.t. onderzoeksthema samenwerking met partners binnen het zorgdomein

Ketenpartnerstevredenheidsonderzoek 2023
Hoofd- en deelvragen
Volgen binnenkort
Betrokken organisaties
Newcom

Heeft u vragen over een landelijk onderzoek?

Stuur uw vraag naar info@ambulancezorg.nl