VIM-meldingen


Concrete voorbeelden spreken tot de verbeelding. Aan de hand daarvan krijgen (ambulance)zorgverleners een beeld van wat er concreet met patiëntveiligheid bedoeld wordt. En situaties uit de dagelijkse praktijk maken ook helder dat alles waar iemand zelf maar ook anderen van kunnen leren, de moeite waard is om te melden.
 

 


Apparatuur mist

Beschrijving:
Zonder de ambulancebemanning op de hoogte te brengen haalt een ICT-medewerker de hartbewakingsapparatuur uit een ambulance voor een software-update. De opvolgende late dienst voert de inventariscontrole uit en ontdekt dat er apparatuur mist. De collega's van de dagdienst hadden zomaar ergens ter plaatse geconfronteerd kunnen worden met een incomplete uitrusting.
 
Verbeteractie: 
Sinds dit incident wordt onderhoud aan apparatuur bij de bemanning gemeld én op het stuur van het voertuig .
 
Lekkende cuff

Beschrijving:
Een ambulanceteam krijgt tijdens een reanimatie te maken met een (niet zichtbare) lekkage in de cuff van een endotracheale tube. De hulpverlening liep daardoor niet optimaal. Waarschijnlijk heeft de tube bekneld gezeten tussen de afsluitkleppen of werd beschadigd door de krappe positie in de koffer.
 
Verbeteractie:
De tubes hebben inmiddels een betere, meer afgeschermde plek in de koffer gekregen.