19-04-2018

Landelijke VIM-dag 20 maart 2018

Op 20 maart 2018 organiseerde Ambulancezorg Nederland voor de vierde keer een Landelijke VIM-dag. Ruim honderd leden van de VIM- en calamiteitencommissies uit bijna alle RAV’s hebben elkaar ontmoet in Kontakt der Kontinenten te Soesterberg om kennis en ervaring met elkaar te delen. 

Dagvoorzitter, Gerard Berendschot, Manager Kwaliteit en beleid van RAV IJsselland heette de deelnemers van harte welkom. Na de plenaire opening volgden er drie workshoprondes. Ervaringen en kennis werden gedeeld over patiëntveiligheid en veilig incidenten melden. Waarbij in het verleden voornamelijk externe workshopleiders waren, werden er nu vier van de zes workshops verzorgd vanuit een RAV. Nicole Guiaux van Studio Kio heeft de workshops visueel weergegeven. 

Workshops

1. PIMmen naast VIMmen

Positief Incident Melden, PIMmen, is het melden van gebeurtenissen die goed zijn gegaan op de werkvloer. Het doel is om naast het leren van fouten (VIMmen) ook te leren van excellente zorg. Het PIM-concept is gebaseerd op learning from excellence uit het Verenigd Koninkrijk. Klaartje Caminada, MMA bij RAV IJsselland en SEH-arts bij de Isala vertelde over de ervaringen met PIMmen binnen Isala.

2. Zorgevaluatiebegeleiding

Rogier Evenhuis, verpleegkundig specialist acute zorg bij RAV Brabant Midden-West-Noord deelde de ervaringen van de RAV zorgevaluatiebegeleiding. Dit is een groot project binnen de RAV, dat nu twee jaar loopt. Alle 250 ambulanceverpleegkundigen van de RAV doen mee aan dit project. Het project heeft zichtbare positieve effecten op de kwaliteit en de veiligheid van de zorgverlening aan de patiënt.  

3. Veiligheidsrondes

In navolging van het UMC Utrecht is de RAVU gestart met het lopen van zogenaamde veiligheidsrondes (tracers). Tijdens de veiligheidsrondes – rondom een specifiek thema – worden de geldende werkafspraken onder de aandacht gebracht. Tot nu toe zijn binnen de RAVU brede veiligheidsrondes gelopen rondom medicatieveiligheid, infectiepreventie en informatiebeveiliging. Alice Derks, kwaliteitsfunctionaris en Nadine Gebara, beleidsmedewerker, namen de deelnemers mee in de ontwikkeling van de veiligheidsrondes.

4. Het Santeon alert systeem

Samenwerking en vertrouwen staat centraal in het Alert Systeem van de Santeon ziekenhuizen. Corinne Ardts-Weersink, adviseur Kwaliteit en Veiligheid CWZ en projectleider Calamiteiten van Santeon ging in op de succesfactoren en de valkuilen om als netwerk op het gebied van calamiteiten te kunnen samenwerken. De deelnemers verkenden samen hoe de samenwerking op het gebied van calamiteitenonderzoek voor de ambulancezorg(professionals) mogelijk kunnen zijn. 

5. Lerende brandweer

In 2008 komen bij een brand in een botenloods in de Punt drie brandweerlieden om. De Inspectie Openbare orde en veiligheid concludeert dat de brandweer niet leert uit eerdere incidenten. Dit is aanleiding om meerdere projecten te starten die te maken hebben met het stimuleren van het lerend vermogen van de Brandweer. Diverse leerinterventies zijn ontwikkeld en is er meer bekend geworden over het leren binnen de brandweer. Jacqueline van ’t Zand, kennismakelaar Instituut Fysieke Veiligheid, gaf een kijkje in de keuken van 10 jaar leren bij de brandweer. Veel ingrediënten kunnen zeker gebruikt worden in de keuken van de ambulancezorg. 

6. Escaperoom

Natuurlijk hebben we patiëntveiligheid allemaal hoog in het vaandel staan. Maar wat gebeurt er als de (tijds)druk toeneemt? Binnen de gezondheidszorg worden we ons steeds meer bewust van het belang van Crisis Resource Management (CRM) als instrument om de patiëntveiligheid te waarborgen. In de escaperoom, ontwikkeld en begeleid door Ellen van Apperloo en Marry Nengerman van het METS Center, konden de deelnemers ervaren hoe het is om onder tijdsdruk een teamprestatie te leveren!

7. Luisteren is een keuze

De afsluiting van VIM-dag werd verzorgd door Corine Jansen, chief listening officer aan het RadboudUMC. Van verschillen tussen man en vrouw, maatschappelijke ontwikkelingen, tot aan wat twee minuten écht luisteren ons als ambulancezorgprofessionals kan brengen. Luisteren is een keuze; dit doe je door oprechte aandacht te hebben voor de ander, oordeelloos en met respect. Geïnspireerd en met aangewakkerde energie door alle verkregen inzichten ging iedereen weer huiswaarts.

Meer informatie

Voor meer informatie over de VIM-dag 2018 en patiëntveiligheid binnen de ambulancezorg kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen, m.hoogeveen@ambulancezorg.nl of Angelique van der Weerd, a.vanderweerd@ambulancezorg.nl.