Kwaliteitszorg


RAV-en onderzoeken zelf de sterke en de zwakkere punten van de zorg die ze bieden en de beeldvorming bij patiënten, ketenpartners en medewerkers rondom hun organisatie.
 
Resultaten van deze onderzoeken worden vertaald in verbeter- en vernieuwingsprojecten, die een steeds breder bereik (bijvoorbeeld ook binnen ketens) krijgen. Bijna 100% van de ambulance-organisaties is gecertificeerd. De kwaliteitsprestaties van de individuele RAV-en zijn ook onderwerp van vergelijking en analyse op landelijk niveau. Dat maakt het doen van aanbevelingen voor de hele sector mogelijk. De sectororganisatie is daarbij nadrukkelijk in beeld. Ambulancezorg Nederland is verantwoordelijk voor borging en zorgvuldige toepassing van het model voor kwaliteitszorg dat in de sector wordt gehanteerd. Ook heeft de sectororganisatie een rol te vervullen op het punt van de deskundigheid van beroeps-beoefenaren.