Bekwaamheid

Bekwaamheid

De ambulancesector heeft landelijke afspraken gemaakt over deskundigheidsbevordering en het behoud van bekwaamheid.

Voor de ambulanceverpleegkundige staat dit omschreven in het 'Fundament voor Bekwaamheidsbeleid Ambulanceverpleegkundigen' en voor de verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg in het 'Fundament voor Bekwaamheidsbeleid Verpleegkundig Centralist Meldkamer Ambulancezorg'. 

Daarnaast biedt iedere RAV regionaal bijscholingen aan die aansluiten bij de individuele en organisatorische leerwensen.

In de Nota Goede Ambulancezorg leest u meer over bekwaamheid.