Kwaliteitsinformatie ambulancezorg

Kwaliteitsinformatie ambulancezorg

De ambulancesector heeft het thema kwaliteit hoog op de agenda staan. De kwaliteit van ambulancezorg werd tot voor kort vooral beoordeeld op de aanrijtijden voor spoedeisende ambulancezorg. Kwaliteit van de ambulancezorg omvat echter meer dan alleen de logistieke prestaties. Voor het beoordelen van kwaliteit van ambulancezorg spelen ook andere factoren dan alleen tijdigheid een belangrijke rol. Bovendien vraagt tijdigheid om een meer genuanceerde benadering dan alleen de beoordeling of de ambulance bij een spoedrit binnen 15 minuten ter plaatse was.

Kwaliteitskader ambulancezorg 1.0

In 2018 heeft Ambulancezorg Nederland het landelijk kwaliteitskader ambulancezorg 1.0 ontwikkeld, in samenwerking met de beroepsvereniging V&VN Ambulancezorg, de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers  Ambulancezorg, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Landelijk Netwerk Acute Zorg, GGD GHOR Nederland, InEen, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het kwaliteitskader ambulancezorg bevat een samenhangende set van 26 inhoudelijke en procesmatige kwaliteitssignalen. Deze zijn gebaseerd op de zeven uitgangspunten van goede ambulancezorg. Deze uitgangspunten zijn uitgebreid beschreven in de Nota goede ambulancezorg; het basiskwaliteitsdocument van de ambulancesector. Daarnaast stimuleert het kwaliteitskader het proces van leren en verbeteren binnen de ambulancezorg.
Het kwaliteitskader is in december 2019 tripartiet aangeboden aan Zorginstituut Nederland (ZiN). In maart 2020 is het kwaliteitskader ambulancezorg opgenomen in het register van ZiN.

Implementatie en doorontwikkeling

Sinds 2020 werkt de sector aan de implementatie en doorontwikkeling van het kwaliteitskader. Leren en verbeteren staan in dit proces centraal. De resultaten worden jaarlijks beschreven in een rapportage. In drie jaar tijd wordt toegewerkt naar een versie 2.0 van het kwaliteitskader, met een volledige set van signalen, definitieve streefwaarden voor de eerste 13 signalen en een nieuw implementatieplan voor de daarop volgende jaren.