Kwaliteitsinformatie ambulancezorg

Kwaliteitsinformatie ambulancezorg

De ambulancesector heeft het thema kwaliteit hoog op de agenda staan. De kwaliteit van de ambulancezorg is volgens de sector hét onderscheidende criterium, zeker als het gaat om de toekomstige ordening.

Kwaliteit omvat meer dan alleen de logistieke prestaties. Sinds 2005 kent de ambulancesector het traject managementinformatie. In 2014 is gestart met een uitbreiding en doorontwikkeling van de landelijke dataset Managementinformatie. Dit moet ertoe leiden dat de jaarlijkse sectorrapportage wordt uitgebreid naar een rapportage die ook inzicht geeft in kwaliteitsaspecten van de ambulancezorg.

De uitbreiding heeft betrekking op zorginhoudelijke indicatoren, cliëntwaardering en bekwaamheid van medewerkers. De kwaliteitsinformatie ambulancezorg is opgebouwd uit een aantal elementen: cliënt, professionals, patiëntenzorg en kwaliteit & veiligheid. Dit alles vormt een samenhangend geheel, met eenduidigheid en objectiviteit als uitgangspunten.

Indicatoren ambulancezorg

Ambulancezorg Nederland is in 2013 in samenwerking met V&VN Ambulancezorg en de Nederlandse vereniging van medisch managers ambulancezorg gestart met het ontwikkelen van indicatoren voor de ambulancezorg. Het CBO heeft het ontwikkeltraject ondersteund. In 2015 is de eerste set indicatoren vastgesteld. Vervolgens is de implementatie in de RAV’s gestart. In 2017 worden de indicatoren voor het eerst landelijk gemeten.

Sectorkompas

De kwaliteitsinformatie wordt zichtbaar gemaakt in het sectorkompas ambulancezorg.