Certificering

Certificering

De RAV beschikt over kwaliteitsmanagementsystemen, waarmee de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening wordt geborgd en continu kan worden verbeterd. Met externe toetsing en certificatie van deze systemen wordt als het ware een keurmerk afgegeven.

Daarmee is voor patiënten, ketenpartners en zorgverzekeraars helder dat de RAV haar zaken op orde heeft. De RAV volgt bij externe certificatie de sectorale afspraken. Zo beschikt iedere RAV over een HKZ-certificaat voor kwaliteit en patiëntveiligheid. Een andere sectorale afspraak is dat iedere RAV de NEN7510-norm implementeert en streeft naar certificatie op deze norm voor 1 januari 2018.

Informatie over de certificering van RAV’s vindt u in het Sectorkompas.

Externe toetsing

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. 

Het HKZ-certificatieschema Ambulancezorg bevat een set normen voor externe toetsing van kwaliteitsmanagementsystemen binnen de reikwijdte van het schema. Deze normen zijn door de partijen zelf beschreven, onder regie van HKZ. Een geaccrediteerde certificerende instelling voert de toetsing uit.

Informatiebeveiliging

De NEN7510-norm gaat over informatiebeveiliging voor de zorgsector. De norm, die in wetgeving is opgenomen, biedt een leidraad voor het formuleren, vastleggen en controleren van de interne informatiebeveiliging.

Onder informatiebeveiliging in de zorgsector wordt verstaan: het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die nodig is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden. De ambulancesector heeft in samenwerking met NEN een specifiek (implementatie)handboek voor de ambulancezorg ontwikkeld.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook eens op de websites van ISO en VMS. Lees hier meer over NEN/HKZ.