Loopbaanbeleid


Bredere inzetbaarheid van medewerkers is van groot belang voor de werknemers zelf en voor de werkgevers in de sector. Het doel van een veelzijdige loopbaan is brede en duurzame inzetbaarheid, maar ook met plezier langer doorwerken.
In de ambulancesector zijn goede mensen nodig. Tegelijkertijd is doorstroming van belang. Loopbaanontwikkeling is de verantwoordelijkheid van individuele medewerkers. Loopbaanbeleid van organisaties kan daarbij ondersteunen. Het is belangrijk dat medewerker en leidinggevende hierover in gesprek zijn en dat er loopbaanpaden en perspectieven zijn. 


Om het gesprek met de medewerker over dit onderwerp op gang te brengen zijn in de sector-cao loopbaangesprekken geïntroduceerd. Om deze gesprekken te ondersteunen is de loopbaansite met de loopbaanscan beschikbaar. Het gaat daarbij om een digitaal instrument dat leidinggevenden en medewerkers van ambulanceorganisaties handvatten biedt bij het opstellen van een loopbaanplan. Leidinggevenden en P&O-ers zijn via trainingen ondersteund in het omgaan met het instrument. De loopbaanscan omvat een algemeen gedeelte dat voor iedereen toegankelijk is; voor het verdiepingsinstrument zelf is een toegangscode benodigd. Hiervoor kan een medewerker binnen de sector zich wenden tot de afdeling P&O. Ambulancediensten die ondersteund willen worden bij gebruikmaking van de Loopbaanscan kunnen contact opnemen met de programmamanager.

Inspiratiekaarten loopbaanpaden
Eind 2014 zijn tijdens een bijeenkomst met P&O-adviseurs uit de ambulancesector voorbeelden uitgewisseld ten aanzien van externe loopbaanpaden voor de drie kernfuncties: ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en meldkamercentralist ambulancezorg.
De input uit deze bijeenkomst is verwerkt en het resultaat hiervan zijn drie inspiratiekaarten. De leidinggevende kan deze kaarten gebruiken tijdens loopbaangesprekken met de medewerkers.
Inspiratiekaart loopbaanpaden ambulancechauffeur
Inspiratiekaart loopbaanpaden ambulanceverpleegkundige
Inspiratiekaart loopbaanpaden meldkamercentralist ambulancezorg