Opleidingen en bekwaamheid

Opleidingen en bekwaamheid

Ambulancezorg is mensenwerk. De kwaliteit van de geleverde ambulancezorg is voor een groot deel afhankelijk van de deskundigheid van de zorgverleners. De gewenste minimale deskundigheid, in termen van (basis)opleiding en noodzakelijke kennis en vaardigheden, is sectoraal vastgesteld voor de verschillende kernfuncties binnen de ambulancezorg. Ook het onderhouden van deskundigheid is essentieel voor kwalitatief goede zorgverlening.

Accreditatie van opleidingen

De (post-)initiële opleidingen binnen de ambulancezorg zijn ondergebracht bij het College Zorg Opleidingen (CZO). Het betreft de opleidingen tot: 

Het deskundigheidsgebied en de eindtermen van de opleidingen zijn beschreven op de website van het CZO. Ook staat hier informatie over de wijze waarop een erkenning aangevraagd kan worden door een opleidingsinstituut en/of een zorginstelling. Studenten die de opleiding met goed resultaat afronden, ontvangen een CZO-diploma.

Bekwaamheid

De ambulancesector heeft landelijke afspraken gemaakt over deskundigheidsbevordering en het behoud van bekwaamheid. Voor de Ambulanceverpleegkundige staat dit omschreven in het fundament voor bekwaamheidsbeleid ambulanceverpleegkundigen en voor de Verpleegkundig Centralist Meldkamer Ambulancezorg in het fundament voor bekwaamheidsbeleid verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg

Daarnaast biedt de RAV regionaal bijscholingen aan die aansluiten bij de individuele en organisatorische leerwensen.

Een werkgroep met deskundigen uit de ambulancesector heeft gekeken naar de wijze waarop RAV’s op dit moment invulling geven aan de - al dan niet formele - vormen van beoordeling van beroepsbeoefening. Deze voorbeelden uit de sector zijn opgenomen in de informatiebrochure ‘Beschouwing en beoordeling van de beroepspraktijk’.