Bekwaamheid

Bekwaamheid

De ambulancesector heeft landelijke afspraken gemaakt over deskundigheidsbevordering en het behoud van bekwaamheid.

Voor de Ambulanceverpleegkundige staat dit omschreven in het fundament voor bekwaamheidsbeleid ambulanceverpleegkundigen en voor de Verpleegkundig Centralist Meldkamer Ambulancezorg in het fundament voor bekwaamheidsbeleid verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg. Daarnaast biedt de RAV regionaal bijscholingen aan die aansluiten bij de individuele en organisatorische leerwensen.

Een werkgroep met deskundigen uit de ambulancesector heeft gekeken naar de wijze waarop RAV’s op dit moment invulling geven aan de - al dan niet formele - vormen van beoordeling van beroepsbeoefening. Deze voorbeelden uit de sector zijn opgenomen in de informatiebrochure ‘Beschouwing en beoordeling van de beroepspraktijk’.