Opgeschaalde ambulancezorg

Opgeschaalde ambulancezorg

Van 2014 tot 2016 heeft Ambulancezorg Nederland de RAV’s projectmatig ondersteund bij hun voorbereiding op rampen en crises. Vanaf 2016 ontwikkelen RAV’s waar nodig nieuw beleid op dit thema. Dit doen ze binnen de landelijke Kennisgroep opgeschaalde ambulancezorg.

Als gevolg van de landelijke samenwerking hanteren alle RAV’s een uniform opschalingsmodel, waardoor ze moeiteloos kunnen samenwerken bij een ramp of crisis. Alle RAV’s hebben een integraal crisisplan.

Naast het crisisplan is er de afgelopen jaren een aantal landelijke instrumenten ontwikkeld, allemaal ter ondersteuning van de regionale voorbereiding op rampen en crises. De RAV's hebben deze instrumenten in een zogenaamde instrumentenkoffer aangeboden gekregen.

Op de hoogte blijven over GGB?

Op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken rondom Grootschalige Geneeskundige Bijstand? Volg dan de GGB-themapagina op het GGD-GHOR Kennisnet.