Gewondenkaart maakt plaats voor slap wraps: bekijk de animatie

13-07-2018

Triage slachtoffers? Dat doen we vanaf 1 oktober 2018 met slap wraps

Op 1 oktober aanstaande maakt de gewondenkaart plaats voor slap wraps: flexibele polsbandjes in verschillende kleuren, die snelle en juiste triage van slachtoffers nog eenvoudiger maken. En op de T3-verzorglocatie zal het slachtofferregistratieformulier zijn intrede doen. Hoe werk je als ambulancezorgverlener op verantwoorde wijze met deze nieuwe triageset? Ontdek meer in de onderstaande E-learning van Ambulancezorg Nederland. 

Over de nieuwe triageset

De komst van de nieuwe triageset is een uitwerking van het advies1 dat in opdracht van AZN en de stuurgroep Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) door de werkgroep slachtofferregistratie in 2017 is uitgebracht.

Meer informatie

Als ambulancezorgverlener meer weten over de slapwraps of triagesets? Neem contact op met de vertegenwoordiger van jouw RAV in de kennisgroep Opgeschaalde ambulancezorg, of met de vertegenwoordigers vanuit de vakgroep ROC.  

1Advies registatiehulpmiddel bij opgeschaalde ambulancezorg. Werkgroep slachtofferregistratie samengesteld uit AZN, V&VN Ambulancezorg, LNAZ , IFV en GGD GHOR NL, 2017.