29-11-2017

Breed inzicht nodig in mobiele zorg voor mensen met verward gedrag

Op 7 november jl. vond de startbijeenkomst plaats van het landelijk project ‘Registratie en monitoring Vervoer van mensen met verward gedrag’. Het doel van dit project is om te komen tot gedegen informatie over vervoer en zorg voor mensen met verward gedrag bij de RAV’s. Ambulancezorg Nederland coördineert dit project dat door ZonMw wordt gesubsidieerd.

Uniforme registratie en monitoring

Goede informatie is de basis om passende zorg en vervoer voor ‘mensen met verward gedrag’ te kunnen organiseren. Echter, die informatie ontbreekt momenteel. De algemene informatie over ambulanceritten geeft geen specifiek inzicht in vervoer en zorg voor mensen met verward gedrag en de aard van hun aandoening. Hierover worden nu nog geen aparte statistieken bijgehouden. Om een zo compleet en eenduidig mogelijk inzicht te krijgen, heeft ZonMw subsidie beschikbaar gesteld, zodat de RAV’s en AZN gezamenlijk de registratie en monitoring kunnen inrichten. Deze subsidies maken onderdeel uit van het ‘Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG)’.

Mogelijkheden subsidie

Bij de bijeenkomst lichtte Margreet Hoogeveen, programmamanager Ambulancezorg Nederland, de verschillende subsidies voor RAV’s binnen het actieprogramma nog een keer toe. Specifiek ging zij in op de subsidie voor registratie en monitoring. Met de subsidie kan een RAV onder andere een projectleider aanstellen. Inmiddels heeft een aantal RAV’s zich gemeld voor de subsidie. Andere RAV’s kunnen tot 16 januari 2018 hun aanvraag indienen voor de eerstvolgende subsidieronde. Aan alle geïnteresseerde RAV’s stelt Margreet Hoogeveen voor de projectaanvragen met elkaar te delen om van elkaar te kunnen leren. Ambulancezorg Nederland zorgt hierbij voor coördinatie en afstemming.

Meetplan maken

Isolde Boers, programmamanager bij AZN en eveneens betrokken bij het registratieproject, gaf bij de bijeenkomst inzicht in de eerste projectfase: ‘In Fase 1 komen we tot een meetplan dat praktisch werkbaar is en goede informatie oplevert. Eerst brengen we in kaart wat verward gedrag inhoudt: wat hoort er wel bij en wat niet. Kortom, welke data willen we hebben?’ Bij de bijeenkomst was ook Tom Berger aanwezig van Devise Analytics, het bureau dat in opdracht van AZN het project begeleidt. Hij lichtte toe met welke voorverkenning hij nu bezig is en benadrukte ook: ‘Om tot goede data te komen, is een goed meetplan noodzakelijk.’

Stap maken met zorgdata

‘Waarom zoveel aandacht voor registratie van mensen met verward gedrag?’, vroeg een van de deelnemers aan de bijeenkomst zich af. Een begrijpelijke reactie, gaf Margreet Hoogeveen aan: ‘We hebben binnen de sector een slag te maken met registratie en analyse van zorgdata. In de eerste plaats komt dat nu ten goede aan de zorg voor mensen met verward gedrag, maar op termijn doen ook andere specifieke doelgroepen er hun voordeel mee.’

Projecten passend vervoer

Registratie is geen aansprekend onderwerp, erkenden de aanwezigen, ‘maar we zijn bezig met goede zorg voor de patiënt!’ Passend vervoer vormt een van de bouwstenen van het actieprogramma. Binnen diverse RAV’s lopen experimenten en projecten. De aanwezigen deelden informatie en ervaringen met verschillende projecten. Meer over een van deze projecten kunt u lezen in het interview met Natascha Walpot, projectleider Psycholance bij Ambulance Amsterdam. Margreet Hoogeveen benadrukte: ‘Wij horen graag wat er loopt aan initiatieven en dragen graag bij aan kennisdeling.’

Meer informatie

Op de website van Ambulancezorg Nederland staat meer informatie over het project.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Margreet Hoogeveen (m.hoogeveen@ambulancezorg.nl, 06-20301077).