Psycholance in Amsterdam

Psycholance in Amsterdam rijdt 300 ritten per maand

Om humaan vervoer en goede zorg te bieden voor mensen met verward gedrag is Ambulance Amsterdam in 2014 begonnen met de Psycholance. Natascha Walpot is sinds 1 mei betrokken als projectleider om een passende aanpak te realiseren voor het vervoer van verwarde personen. Zij vertelt over de ervaringen tot nu toe. Ook legt ze uit waarom Ambulance Amsterdam gebruik maakt van de subsidiemogelijkheden om vervoer van mensen met verward gedrag goed te registreren/monitoren en verder te ontwikkelen.

‘Vaak begint het met een melding van overlast bij de politie. Vervoer van iemand met verward gedrag gebeurde dan ook vaak in een politieauto. De persoon ging mee naar het bureau en werd tijdelijk in een cel gezet. Dat was voor niemand goed’, vertelt Natascha Walpot, projectleider Psycholance bij Ambulance Amsterdam. ‘We wilden humaan vervoer en directe zorg kunnen organiseren voor mensen met verward gedrag.’ Met een brede groep betrokkenen van onder meer van politie, GGD, ggz-instellingen, VWS en zorgverzekeraars zijn duidelijke afspraken gemaakt over de inzet en het ontstaan van de Psycholance. De Psycholance is in de huidige vorm inzetbaar voor acute psychiatrie.

Aantal Psycholances uitbreiden

Er wordt intensief gebruik gemaakt van de Psycholance, maandelijks zijn er ongeveer 300 ritten. Het totale aantal vervoer met de indicatie psychiatrie ligt op 450 ritten per maand. De Psycholance en ALS vervoeren gezamenlijk gemiddeld 140 ritten per maand naar de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. De Psycholance is nu elke dag inzetbaar van 08:00 – 24:00. Nachtdiensten rijden wij momenteel nog niet. ‘Op termijn willen we graag 24/7 klaar staan. We zien namelijk een stijgende lijn, er is meer aandacht voor het ziektebeeld, het komt vaker voor’, vertelt Natascha. ‘Bij gelijktijdige meldingen moet de politie nu, in een enkel geval, ongewenst lang wachten tot we kunnen komen. Dat komt, naast andere redenen, ook door de beperkte inzetbaarheid van de Psycholance en omdat de paraatheid van de ALS onder druk staat.

Daarom willen we uitbreiden naar twee tot drie Psycholances.’ Voor een duurzame en rendabele inzet worden de auto’s ook ingezet bij laagcomplexe zorgritten als zorgambulance. Ook start Ambulance Amsterdam op donderdag, vrijdag en zaterdag met nachtdiensten. Uit data van de meldkamer blijkt dat er dan de meeste behoefte aan is. De personele bezetting is een grote uitdaging, vertelt Natascha. Er zijn nu zes SPV’ers betrokken bij de psycholance. Het budget is echter onvoldoende om meer SPV’ers aan te nemen. ‘In de algemene opleiding voor ambulancemedewerkers is nu beperkte aandacht voor GGZ. Daarom ontwikkelen we, met behulp van een subsidie van ZonMw, een opleidingsplan gericht op acute psychiatrie. Onze focus ligt op het aanreiken van handvatten en tools aan verpleegkundigen om op een de-escalerende en professionele wijze het vervoer en de eerste triage op zich te nemen. Een deel van de opleiding geven we ook aan  ALS-medewerkers zodat ze een basis van GGZ-kennis hebben en meer affiniteit met psychiatrie krijgen.’

Samenwerking met GGZ

Natascha geeft aan dat de Psycholance een positief effect heeft op de samenwerking met de GGZ-instellingen. ‘Met de Psycholance kunnen we betere eerste zorg verlenen. Er zijn duidelijke afspraken over waar we een patiënt naartoe kunnen brengen. In ongeveer 80 gevallen per maand is geen vervoer meer nodig en is er spraken van ‘eerste hulp geen vervoer’.’ Dankzij de goede samenwerking met de GGZ kunnen ambulancemedewerkers eerder weten of een persoon al een bekende is – en bijvoorbeeld mogelijk medicijnen is vergeten in te nemen. ‘De focus kan echt liggen op zorgverlening en het welzijn van de patiënt’, benadrukt Natascha.

Deelname aan projecten ‘Vervoer mensen met verward gedrag’

Ambulance Amsterdam heeft meerdere subsidieaanvragen ingediend. ‘Wij doen mee met het project om ritten te registreren en te monitoren’. zegt Natascha. ‘Ook hebben we subsidie aangevraagd om een duurzame en doelmatige inzet van de Psycholance te ontwikkelen.’ De komende tijd werkt Ambulance Amsterdam onder meer aan verfijning van het rooster en de inzetbaarheid van de Psycholance (ook als zorgambulance) en opleiding van medewerkers. Omdat een goede basis aan informatie noodzakelijk is, zijn ze betrokken bij de eerste fase van het project: registratie en monitoring van vervoer van mensen met verward gedrag. ‘Meten is weten – het is een cliché, maar het geldt hier ook’, zegt Natascha. ‘Dan weten we concreet: om hoeveel mensen en ritten gaat het en hoe kunnen we die het beste aanpakken?’ Tot slot geeft ze aan dat het meten en registreren geen doel op zich is. ‘Het is een middel om de zorg voor de patiënt, onze bedrijfsvoering en de ketenaanpak verder te verbeteren.’