02-06-2022
  • Onderzoek uitgelicht op landelijke wetenschapsdag ambulancezorg /

Onderzoek uitgelicht op landelijke wetenschapsdag ambulancezorg

Op 25 mei 2022 organiseerde Ambulancezorg Nederland voor de vierde keer een landelijke wetenschapsdag voor ambulancezorgprofessionals en andere RAV-medewerkers die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk onderzoek. Ruim 40 deelnemers ontmoetten elkaar dit jaar in Harderwijk om kennis te delen, te leren van elkaar en te netwerken.

Belang van onderzoek

Frank Klaassen, directeur RAV Zuid-Limburg en voorzitter van de Adviescommissie zorgzaken opende met een videoboodschap de bijeenkomst. Hij benadrukte het belang van onderzoek voor de ambulancezorg. De essentie van onderzoek doen, is nieuwsgierigheid. “Blijf je afvragen of je de juiste dingen doet en of je ze goed doet”.
Ook Lisette Schoonhoven, hoogleraar verplegingswetenschap en voorzitter van de wetenschapscommissie ambulancezorg, benadrukte het belang van onderzoek. “De uitdagingen in de zorg waar we mee te maken hebben, en die alleen maar groter worden, vragen om andere manieren van werken. Het is belangrijk dat dit gebaseerd is op evidence”.

Onderzoeksagenda ambulancezorg 2021-2026

Remco Ebben, associate lector bij het Lectoraat Acute Intensieve zorg van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, gaf een toelichting op de ontwikkeling van de Onderzoeksagenda ambulancezorg 2021-2026. Het LAIZ heeft daarnaast ook aanbevelingen gedaan voor de implementatie van de onderzoeksagenda. De hoofdaanbeveling luidt: ontwikkel een implementatieplan bij de geactualiseerde onderzoeksagenda 2021-2026. In 2021 heeft AZN, samen met de RAV’s dit implementatieplan opgesteld. Risco van Vliet, verpleegkundig specialist bij RAV Brabant Midden-West Noord, vertelde namens de wetenschapscommissie welke rol de commissie bij de implementatie vervult en wat de commissie voor RAV’s kan betekenen.

Onderzoek binnen de ambulancezorg: hoe doe je dat?

In het aansluitende plenaire deel en de workshops kwam de vraag: Onderzoek doen binnen de ambulancezorg: hoe doe je dat? Leden van de wetenschapscommissie Jan Bosch, researchverpleegkundige RAV Hollands Midden, en David IJben, verpleegkundig specialist Ambulance IJsselland, namen de deelnemers mee in organisatorische, juridische en inhoudelijke aspecten die van belang zijn bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. De wetenschapscommissie heeft hiervoor ook een handreiking opgesteld voor RAV’s.
Vervolgens gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over de vraag: hoe kom je van een thema op de onderzoeksagenda naar concrete onderzoeksprojecten binnen de RAV?
In de tweede workshop ‘The Journal Club’ stond het beoordelen van wetenschappelijke artikelen centraal. Waar moet je op letten bij het lezen van een artikel en hoe weet je welke waarde je kan geven aan een onderzoek?

Onderzoek uitgelicht

Na de lunchpauze, waarin contacten werden aangehaald en nieuwe contacten gelegd, werden drie onderzoeken binnen de ambulancezorg gepresenteerd:

  • ELECTRA-STROKE-studie, door Monique Theunissen, ambulanceverpleegkundige en onderzoekscoördinator Witte Kruis Ambulancezorg Noord-Holland Noord/Kennemerland en Anita van de Munckhof, PhD student afdeling Neurologie en Klinische neurofysiologie Amsterdam UMC.
  • Celebrate-studie, door Henri van de Wetering, ambulanceverpleegkundige bij Ambulance IJsselland en projectmanager bij Diagram.
  • On-Scene trial, door Jan Bosch, researchverpleegkundige RAV Hollands Midden en Denis Reis Miranda, intensivist en MMT-arts Erasmus UMC.

De nadruk bij deze presentaties lag vooral op de uitdagingen in de prehospitale setting: wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren, wat zijn de ethische dilemma’s, hoe neem je medewerkers mee?

Afsluiting

De wetenschapsdag werd afgesloten door Susanne Baars, oprichter van SocialGenomics MOONSHOT met als doel om AI- intelligentie en menselijke expertise te combineren om patiënten met complexe casuïstiek te helpen en persoonlijke begeleiding te bieden waar het medische systeem stilvalt. Op inspirerende wijze nam zij de deelnemers meer in haar missie om gepersonaliseerde zorg voor elk mens op de planeet toegankelijk te maken. Maar ook gaf zij handvatten om grote ambities concreet te maken, in het hier en nu.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of wilt u meer weten over onderzoek binnen de ambulancezorg, neem dan contact op met Angelique van der Weerd.