Kennisbank wetenschappelijk onderzoek

Ambulancezorg voert steeds meer wetenschappelijk onderzoek uit. We voeren wetenschappelijk onderzoek uit vanuit onze eigen onderzoeksagenda, als Regionale Ambulancevoorziening maar ook in samenwerking met ketenpartners.

AZN vindt het belangrijk om kennis te delen over het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en doet dit onder andere door een  jaarlijkse landelijke wetenschapsdag te organiseren.  De webinars, die komen uit de wetenschapsdag 2020, kunnen beginnende onderzoekers op weg helpen.