Kennisbank wetenschappelijk onderzoek

Ambulancezorg voert steeds meer wetenschappelijk onderzoek uit. We voeren wetenschappelijk onderzoek uit vanuit onze eigen onderzoeksagenda, als Regionale Ambulancevoorziening maar ook in samenwerking met ketenpartners.

AZN vindt het belangrijk om kennis te delen over het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en doet dit onder andere door een  jaarlijkse landelijke wetenschapsdag te organiseren.  De webinars, die komen uit de wetenschapsdag 2020, kunnen beginnende onderzoekers op weg helpen.

Handreiking onderzoek doen in de ambulancezorg

Onderzoek uitvoeren doe je nooit alleen, is uitdagend maar bovenal leuk en brengt jou, de RAV maar bovenal de patiënt verder! Deze handreiking kan ondersteunend zijn bij het doen van onderzoek in de ambulancezorg. Het bevat handvatten en geeft richting bij het zelf doen van onderzoek of in het begeleiden van een (beginnend) onderzoeker.

Het is een dynamisch document, dus mocht u aanvullingen hebben laat het de wetenschapscommissie dan weten via: wetenschapscommissie@ambulancezorg.nl