Impactanalyse SiRM: verbeterde urgentie-indeling maakt ambulancezorg slimmer, en sneller als het echt nodig is

14-08-2020
  • Presentatie SiRM impactanalyse nieuwe urgenties-indeling na de zomer/

Impactanalyse SiRM: verbeterde urgentie-indeling maakt ambulancezorg slimmer, en sneller als het echt nodig is

Sinds begin dit jaar werkt SiRM voor Ambulancezorg Nederland (AZN) aan een impactanalyse van een nieuwe urgentie-indeling. De voorlopige conclusie is dat deze urgentie-indeling de ambulancezorg slimmer maakt, en sneller wanneer het echt nodig is. Na de zomer presenteert SiRM haar bevindingen in de ledenvergadering van AZN en volgt een implementatieplan.

Verbeterde urgentie-indeling door ledenvergadering omarmd

De verbeterde urgentie-indeling, die de Taskforce Urgenties heeft opgesteld, is eerder al door de ledenvergadering van Ambulancezorg Nederland (AZN) positief ontvangen. Een belangrijk element voor het beter inzetten van ambulancezorg is de ontwikkeling van een urgentie-indeling die recht doet aan de medische behoeften van patiënten en die de samenwerking in de spoedzorgketen makkelijker maakt. De huidige urgentie-indeling slaagt hier onvoldoende in. De Taskforce Urgenties heeft daarom een verbeterde urgentie-indeling voorgesteld die uitgaat van een medisch logische prioritering. Eind 2019 is deze indeling al door de ledenvergadering van AZN omarmd. Deze nieuwe urgentie-indeling bestaat uit zeven urgentiecategorieën in plaats van de huidige drie, en uit bijpassende veranderingen in werkwijze. Ook stelt de Taskforce Urgenties voor om kwaliteitsnormen over de inhoud van ambulancezorg een grotere plek te geven. Dit sluit aan bij de recente invoering van het Kwaliteitskader Ambulancezorg. Zo kan in de toekomst ambulancezorg nog beter worden afgestemd op de specifieke zorgbehoefte van patiënten.

Verwachte impact gebaseerd op interviews, literatuuronderzoek en analyses

Om beter zicht te krijgen op de verwachte gevolgen van de verbeterde urgentie-indeling, heeft SiRM (Strategies in Regulated Markets) in opdracht van AZN een impactanalyse geschreven. SiRM heeft hiervoor de afgelopen periode tientallen interviews gevoerd met experts, zowel binnen als buiten de ambulancesector. Dit waren bijvoorbeeld vertegenwoordigers van V&VN Ambulancezorg, specialisten van de meldkamer ambulancezorg (MKA), het RIVM en ketenpartners zoals huisartsen. Het belangrijkste onderwerp van de interviews was het bespreken van de verwachte impact van de nieuwe urgentie-indeling op de kwaliteit van ambulancezorg. Daarnaast deed SiRM literatuuronderzoek en eigen analyses. De Taskforce Urgenties begeleidde SiRM hierbij.

Ambulancezorg wordt slimmer en sneller

Uit de impactanalyse blijkt dat de verbeterde urgentie-indeling een positieve invloed kan hebben op de kwaliteit van acute zorg. In het nieuwe systeem krijgen burgers met de meest spoedeisende zorgvragen naar verwachting sneller ambulancezorg. Denk hierbij aan reanimaties en verdrinkingen. Een ander positief gevolg is dat andere spoedpatiënten vaker in één keer de juiste (ambulance)zorg ontvangen dan nu. Daarnaast maakt de verbeterde urgentie-indeling samenwerking met andere spoedzorgverleners makkelijker en geeft het meer ruimte voor de inzet van laag- en middencomplexe ambulancezorg. In al deze processen komt de rol van de MKA meer centraal te staan.

Na de zomer volgen presentatie impactanalyse en implementatieplan

Naar verwachting presenteert SiRM kort na de zomer de impactanalyse in de ledenvergadering van AZN. Ondertussen werkt SiRM ook aan een implementatieplan. Met dit plan kan de verbeterde urgentie-indeling zorgvuldig worden ingevoerd en aan de verwachte verbeteringen worden gewerkt. Voor dat plan zijn eind juni twee bijeenkomsten gehouden met experts binnen en buiten de ambulancezorgsector, waaronder ambulancezorgprofessionals, medisch managers ambulancezorg en vertegenwoordigers van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS. Met de kennis van experts op specifieke thema’s (zoals primair proces, ICT, kwaliteit) werd bepaald wat belangrijke aandachtspunten zijn om de verandering verantwoord door te kunnen voeren. In het najaar stelt SiRM in samenwerking met de Taskforce Urgenties het definitieve implementatieplan op met een tijdspad.

Meer informatie?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u meer weten over het optimaliseren van de urgentie-indeling in de ambulancezorg? Neem dan een kijkje op de AZN-website bij het Actieplan Ambulancezorg, Optimale inzet ambulancezorg op de pagina over urgentieclassificaties.