Landelijk kwaliteitskader ambulancezorg

17-03-2020

Landelijk kwaliteitskader ambulancezorg opgenomen in Register

Op 12 december jl. heeft Zorginstituut Nederland (ZiN) het landelijke kwaliteitskader ambulancezorg in ontvangst genomen. Het kwaliteitskader bevat een brede set van kwaliteitssignalen die de zorg die ambulancezorgprofessionals aan patiënten verlenen recht doet. ZiN heeft het kwaliteitskader ambulancezorg getoetst aan de hand van criteria uit het toetsingskader en heeft een positief oordeel gegeven. Het kwaliteitskader ambulancezorg is per 17 maart jl. opgenomen in het register.

Mijlpaal

Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland: “Ik ben erg content dat het kwaliteitskader ambulancezorg voldoet aan alle benodigde criteria. Het is een belangrijke mijlpaal voor de ambulancesector. Het landelijke kwaliteitskader ambulancezorg 1.0 verlegt de focus van tijd naar kwaliteit. Belangrijk, gezien tijd slechts een van de determinanten is die bijdraagt aan goede ambulancezorg”. Dankzij de 26 nieuwe kwaliteitssignalen kan zowel de ambulancezorg geleverd door ambulancezorgprofessionals en RAV’s, als de samenwerking met ketenpartners, inzichtelijk en toetsbaar gemaakt worden en waar nodig verbeterd.

Implementatie gestart

Het landelijk kwaliteitskader ambulancezorg is ontwikkeld in samenwerking met de beroepsvereniging V&VN Ambulancezorg, de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Landelijk Netwerk Acute Zorg, GGD GHOR Nederland, InEen, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen met betrokken partijen is AZN gestart met de implementatie van de eerste 13 signalen uit het kwaliteitskader. Vanaf 2020 zijn deze stappen, en de uitkomsten, transparant.

Doorontwikkeling

De vervolgstappen in de jaren daarna zullen leiden tot een 2.0 versie van het kader met in 2023 definitieve normen, een volledige set van signalen en een nieuw implementatieplan voor de daarop volgende jaren.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, of wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar Margreet Hoogeveen via m.hoogeveen@ambulancezorg.nl