Actieplan ambulancezorg

Urgentieclassificaties

Actiepunt 2.1 van het Actieplan Ambulancezorg betreft de urgentieclassificaties ambulancezorg. Het doel van triage en urgentie-indeling is te komen tot inzet van de juiste zorgverlener op het juiste moment bij de patiënt, met een voor de patiënt zo optimaal mogelijke uitkomst. Binnen de ambulancezorg geeft de urgentie de mate van spoedeisendheid van een inzet aan. Er is een onderscheid tussen A1-, A2- en B-urgentie. 

NIVEL-ONDERZOEK NAAR URGENTIE-INDELING INSPIREERT AMBULANCEZORG


Het Nivel publiceerde in juni 2019 het onderzoek ’Urgentie in de ambulancezorg en de acute eerstelijns zorgketen. Een verantwoording voor de urgentie-indeling’. Ambulancezorg Nederland (AZN) gebruikt de onderzoeksresultaten om de huidige urgentieā€indelingen in de ambulancezorg door te ontwikkelen. Alles vanuit de gedachte dat de patiënt kan rekenen op de juiste zorg door de juiste zorgverlener op het juiste tijdstip op de juiste plek.