Actieplan ambulancezorg

Urgentieclassificaties

Actiepunt 2.1 van het Actieplan Ambulancezorg betreft de urgentieclassificaties ambulancezorg. Het doel van triage en urgentie-indeling is te komen tot inzet van de juiste zorgverlener op het juiste moment bij de patiënt, met een voor de patiënt zo optimaal mogelijke uitkomst. Binnen de ambulancezorg geeft de urgentie de mate van spoedeisendheid van een inzet aan. Er is een onderscheid tussen A1-, A2- en B-urgentie. 

Lees hier de nieuwsberichten over urgenties

IMPACTANALYSE en IMPLEMENTATIEPLAN SIRM

Het adviesbureau Strategies in regulated Markets (SiRM) heeft de voorlopige resultaten van haar impactanalyse in september 2020 gepresenteerd in de ledenvergadering van AZN. De samengevatte conclusie is dat de verbeterde urgentie-indeling naar verwachting leidt tot een slimmere inzet van ambulancezorg, waarbij de ambulancezorg sneller is wanneer het écht nodig is. Op dit moment (november 2020) vindt het laatste, aanvullende deel van de analyse plaats. SiRM richt zich hierbij specifiek op de impact van de verbeterde urgentie-indeling op de capaciteit en bekostiging van de ambulancezorg. SiRM heeft tevens een implementatieplan in ontwikkeling, welke na het uitkomen van de gehele impactanalyse zal worden gepubliceerd. Verdere informatie volgt december 2020.

DELPHI-STUDIE GEEFT INZICHT IN DRAAGVLAK EXPERT/STAKEHOLDERS

Het Lectoraat Acute Intensive Zorg (LAIZ) van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) heeft onderzocht wat het draagvlak onder experts/stakeholders in de acute zorgketen is, uitgaande van de bevindingen van het Nivel-onderzoek. Dit is onderzocht middels een Delphi-studie met drie stappen:

  • Stap 1: Bijeenkomst ‘Wanneer is spoed goed?’ (maart 2019)
  • Stap 2: Enquête (juli-september 2019)
  • Stap 3: Bijeenkomst terugkoppeling enquête bevindingen (september 2019)

In het rapport 'Van divergentie naar convergentie' (september 2019) zijn de resultaten van de Delphi-studie verder beschreven.

NIVEL-ONDERZOEK NAAR URGENTIE-INDELING INSPIREERT AMBULANCEZORG

Het Nivel publiceerde in juni 2019 het onderzoek ’Urgentie in de ambulancezorg en de acute eerstelijns zorgketen. Een verantwoording voor de urgentie-indeling’. Ambulancezorg Nederland (AZN) gebruikt de onderzoeksresultaten om de huidige urgentieā€indelingen in de ambulancezorg door te ontwikkelen. Alles vanuit de gedachte dat de patiënt kan rekenen op de juiste zorg door de juiste zorgverlener op het juiste tijdstip op de juiste plek.