18-09-2023
  • Het Kennisplatform onderzoek stimuleert kennisdeling en samenwerking/

HET KENNISPLATFORM ONDERZOEK STIMULEERT KENNISDELING EN SAMENWERKING

De ambulancesector streeft ernaar de patiëntenzorg continu te verbeteren en te innoveren. Dat doet de sector onder meer middels (wetenschappelijk) onderzoek. Het ‘Kennisplatform onderzoek in de ambulancezorg’ is een van de gremia waar ambulancezorgprofessionals en andere geïnteresseerden kennis en ervaring kunnen uitwisselen over onderzoek doen in de ambulancezorg. Jim IJzermans (ambulance- & onderzoeksverpleegkundige RAV Zuid-Holland Zuid) en Monique Theunissen (Ambulanceverpleegkundige en wetenschapscoördinator RAV Noord-Holland Noord & RAV Kennemerland) zijn lid van het Kennisplatform onderzoek en vertellen je hier graag meer over in dit artikel.

Jim: “Het Kennisplatform onderzoek faciliteert onderzoek binnen de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV's) in Nederland. Het platform fungeert als een overlegorgaan waarin RAV's samenkomen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk onderzoek te stimuleren. Het Kennisplatform onderzoek is een waardevol netwerk, waar RAV’s de mogelijkheid hebben om in contact te komen met gelijkgestemden. Het stelt ons als ambulancezorgprofessionals in staat om verder te kijken dan onze eigen ambulancevoorziening en te ontdekken wat er speelt binnen andere RAV's. Het platform is een afspiegeling van de verschillende manieren waarop de verschillende RAV’s invulling geven aan het aandachtsgebied onderzoek. Heel interessant dus!”

Onderzoek essentieel voor ambulancezorg

Monique vertelt: “Een aantal RAV’s is al heel actief op het gebied van onderzoek doen, aanvullend op wat er al in de ambulancesector gaande is. Deze RAV’s zetten hiervoor medewerkers in die zowel zijn opgeleid voor het primaire proces, als voor het uitvoeren van onderzoek. Het zou mooi zijn als het belang van onderzoek landelijk, dus binnen de hele sector ambulancezorg, een nog groter podium krijgt. Onderzoek doen is namelijk een essentieel onderdeel van de ambulancezorg, want dankzij wetenschappelijk onderzoek kunnen we gericht innoveren en steeds meer evidence-based werken.”

Interactie tussen diverse groepen

Op het intranet van Ambulancezorg Nederland, www.MijnAZN.nl, staat een overzichtspagina van het Kennisplatform onderzoek. Jim: “Hier vind je presentaties en relevante literatuur over diverse onderzoeken en je kunt via deze route ook in contact komen met de Wetenschapscommissie en medewerkers van Ambulancezorg Nederland die zich bezighouden met onderzoek doen in de ambulancezorg. Het Kennisplatform bestaat dus uit een diverse groep mensen met verschillende achtergronden: praktische ambulancezorgprofessionals, academisch geschoolde onderzoekers die ervaring hebben met datamanagement, opleidingsinstituten, maar ook sponsoren. De interactie tussen deze diverse groepen stelt de leden van het Kennisplatform onderzoek in staat onderling kennis te delen en van elkaar te leren. Dit versterkt de samenwerking tussen de RAV's en stimuleert de ontwikkeling van hoogwaardig onderzoek in de ambulancezorg.”

Kwaliteit waarborgen

Een kritische blik is essentieel voor ambulancezorgprofessionals. Jim licht toe: “Zeker als het gaat om onderzoek doen en protocollen. Het vermogen om vragen te stellen en de juiste vervolgstappen te zetten, is van groot belang om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Binnen de opleiding voor ambulancezorgprofessionals wordt onderzoek ook steeds prominenter opgenomen, waarbij er instructie wordt gegeven over hoe je onderzoeksvragen opstelt en hoe je de juiste onderzoeksbenadering kiest.” Monique vult aan: “Het Kennisplatform onderzoek nodigt mensen die affiniteit hebben met onderzoek graag uit, zodat we hierover op het platform kunnen sparren. Het kan soms al voldoende zijn om je ergens over te verwonderen, of je simpelweg iets af te vragen om een onderzoek te willen starten. Dit kan dan een prima voedingsbodem zijn voor een onderzoek.”

Met collega’s sparren, of ideeën en kennis uitwisselen

Het Kennisplatform onderzoek is toegankelijk voor iedere ambulancezorgprofessional en onderzoeker binnen de ambulancezorg. Monique: “Het is echt dé plek waar we als collega’s onderling ideeën uitwisselen en elkaar vragen voorleggen, maar elkaar ook inspireren. Op www.MijnAZN.nl (de online plek voor het Kennisplatform) kun je overigens ook relevante (buitenlandse) artikelen halen en brengen. Het platform kan ook een startpunt voor een eigen onderzoek zijn, maar ook beroepsopdrachten vanuit de opleiding kunnen een mooi begin vormen voor een onderzoek. Als je wilt sparren over het opzetten van je onderzoek, kun je dat ook doen binnen het Kennisplatform. Ambulancezorg Nederland levert ook steeds meer tools om onderzoek doen makkelijker te maken. Ik vind het mooi om te zien hoe dat nu loopt.”

Een voorbeeld: prehospitaal meten van Troponine

Een voorbeeld van een onderzoek waarbij het Kennisplatform een belangrijke functie heeft gehad, is een onderzoek naar het prehospitaal meten van Troponine. Dit is een stofje dat mogelijk duidt op een hartinfarct. Jim vertelt: “Door dit in de ambulance al te meten, voorkom je wellicht onnodig insturen naar het ziekenhuis. Er ontstonden steeds meer initiatieven op dit onderzoeksgebied. Via het Kennisplatform onderzoek houden alle onderzoekers elkaar op de hoogte van de voortgang.

Zo versterken we elkaars onderzoeken. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn en kritische vragen te stellen voordat we als RAV aan een onderzoek deelnemen. Zo willen we weten wat de toegevoegde waarde is en welke valkuilen we kunnen verwachten. We delen onze ervaringen en studieprotocollen met elkaar, zodat we van elkaars inzichten kunnen leren en ons onderzoek op een hoog niveau kunnen uitvoeren.”

Samen streven naar innovatie

Het Kennisplatform onderzoek in de ambulancezorg speelt een centrale rol in het faciliteren van samenwerking en kennisdeling tussen RAV's. Monique, Jim en hun collega's zetten zich in om onderzoek binnen de ambulancezorg te bevorderen, en zo de zorg voor patiënten continu te verbeteren. Jim: “Door samen te werken, kritisch te zijn en te streven naar innovatie, blijven we de ambulancezorg evolueren. Zodat we nóg beter voldoen aan de behoeften van onze patiënten.” Monique sluit af: “Dus: ben je tijdens je werk als ambulancezorgprofessional ergens van onder de indruk, of verbaas je je ergens over? Deel dit dan via het Kennisplatform! Schrijf bijvoorbeeld een (verbeter)voorstel, van daaruit kunnen we dan mogelijk gezamenlijk onderzoek doen. Op die manier verbeteren we samen de ambulancezorg!”

Meer weten?