Wetenschapscommissie ambulancezorg

De Wetenschapscommissie is in het leven geroepen om onderzoek binnen de ambulancezorg te stimuleren en bij te dragen aan de wetenschappelijke kennisontwikkeling binnen de sector. Tegelijk: zij waakt ervoor dat nieuwe, kennis, inzichten en innovaties in de ambulancezorg ook daadwerkelijk worden toegepast. 

Doelstelling

1. Stimuleren van een onderzoekscultuur binnen de ambulancezorg; 
2. Bijdragen aan de wetenschappelijke kennisontwikkeling binnen de ambulancezorg;
3. Bevorderen dat relevante nieuwe kennis, inzichten en innovaties in de ambulancezorg daadwerkelijk worden toegepast; 
4. Vervullen van een brugfunctie tussen het wetenschapsveld en de ambulancezorg.

Leden

Voorzitter 

 • Prof. dr. Lisette Schoonhoven, UMC Utrecht 

NVMMA

 • Vacature
 • Xavier Moors - RAV Brabant Midden-West-Noord
  Medisch manager ambulancezorg

V&VN Ambulancezorg

 • Rudolf Tolsma - Ambulance IJsselland
  Verpleegkundig specialist 
 • Nancy van der Waarden - Ambulance Rotterdam-Rijnmond
  Verpleegkundig specialist / Researchverpleegkundige

Ambulancezorg Nederland

 • Jan Bosch - RAV Hollands Midden
  Researchverpleegkundige
 • Peter de Kruijter - Meldkamer Rotterdam
  Verpleegkundig specialist
 • Remco Ebben - Veiligheidsregio Gelderland-Midden
  Programmamanager onderzoek en innovatie 

AZN bureau ondersteuning

 • Margreet Hoogeveen, programmamanager 
 • Angelique van der Weerd, beleidsmedewerker 

Vergaderdata

22 juni 2023 (digitaal)
28 september 2023 (Utrecht)
23 november 2023 (Utrecht)

Input aanleveren

Je kunt tot 2 weken voor de vergaderdata input aanleveren via wetenschapscommissie@ambulancezorg.nl.

Vragen

Heb je vragen en/of wil je onderzoek doen binnen de ambulancezorg, dan kun je na de beoordeling van het onderzoeksvoorstel door de contactpersoon onderzoek binnen jouw RAV, het voorstel voor advies voorleggen aan de Wetenschapscommissie via wetenschapscommissie@ambulancezorg.nl.