Zorgcoördinatie

Wat is zorgcoördinatie?

Zorgcoördinatie het 24/7 gezamenlijk organiseren en coördineren van de acute zorg op regionale schaal door de verschillende zorgaanbieders, zodat er samenhang ontstaat. Het betreft alle activiteiten gericht op het regisseren, afstemmen en bewaken van de organisatie en de uitvoering van de zorgverlening aan de patiënt met een acute zorgvraag.

Het gemeenschappelijke doel is dat de patiënt met een acute zorgvraag de juiste zorg door de juiste zorgverlener op het juiste tijdstip op de juiste plek ontvangt. De patiënt kan met al zijn of haar acute zorgvragen terecht bij het zorgcoördinatiecentrum.

Informatie is de basis

Informatie is een essentiële randvoorwaarde voor het functioneren van het zorgcoördinatie. Binnen het zorgcoördinatiecentrum is voortdurend actuele informatie beschikbaar over de patiënt en over de beschikbare capaciteit binnen de acute zorg in termen van specialismen, bedden en hulpmiddelen.