Sectorkompas (en tabellenboeken 2016 t/m 2022)

Sectorkompas Ambulancezorg

Jaarlijks levert Ambulancezorg Nederland (AZN) het Sectorkompas op. Het Sectorkompas bevat informatie over ambulancezorg en is gebaseerd op gegevens aangeleverd door de Regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s).

Het Sectorkompas is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar meer informatie over de ambulancezorg. Met het vrijgeven van deze gegevens beoogt de sector transparant te zijn over de belangrijkste kerngegevens en de ontwikkelingen en trends van de afgelopen jaren.

Sinds 2022 worden de gegevens in het Sectorkompas op andere wijze gepresenteerd. Het Sectorkompas bestaat nu uit twee onderdelen, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn nl. de Tekstuele toelichting met daarin algemene tekstuele informatie en het Dashboard met daarin de tabellen en grafieken met de bijbehorende duiding.

Hiernaast staan downloadlinks sinds 2016.

Ondanks de zorg en aandacht waarmee de documenten zijn samengesteld, kunnen ze toch onverhoopt fouten bevatten. Deze kunnen bij AZN gemeld worden (zie dislaimer Sectorkompas 2022).

Tabellenboeken (t/m 2021)

Het Sectorkompas ambulancezorg: Tabellenboek (t/m 2021) bevat naast landelijke totalen en gemiddelden ook regionale cijfers. Vanaf het Sectorkompas 2018 (t/m 2021) zijn naast de tabellen ook grafieken en kaarten opgenomen. Deze grafieken en kaarten zijn in alle gevallen ter illustratie en ondersteunend aan het cijfermateriaal in de tabellen. 

Update Sectorkompas ambulancezorg 2021: tabellen en grafieken

Het Kwaliteitskader ambulancezorg (deel 1) en de inhoudsopgave zijn in november 2022 toegevoegd.

Updates en correcties Sectorkompas ambulancezorg

Correcties in versie 21 september 2021:

 • pagina 92: tabel 3.32, correctie cijfers kolom 2021
 • pagina 95: tabel 3.34, correctie cijfers

Updates en correcties tabellenboek 2020

Correcties in versie 20 september 2021:

 • p 17: titel tabel 2.2.2
 • p 96: jaartal in kop tabel 6.2.1
 • p 97: correctie tabel en grafiek

Updates en correcties tabellenboek 2019

Correcties in versie 22 oktober 2020:

 • p64: titel grafiek 3.4.6
 • p76: voetnoot tabel 5.1.1
 • p78: titel grafiek 5.1.3
 • p79: voetnoot tabel 5.2.1 + titel grafiek 5.2.2
 • p81: titel grafiek 5.2.3
 • p102: verzuimpercentages 2019 + voetnoot
 • p106: weergave langdurend ziekteverzuim + titel grafiek 6.1.3

Updates en correcties tabellenboek 2018

Correcties in versie 7 oktober 2019: 

 • gecorrigeerde kaarten
 • grafiek 3.1.4 op pagina 31 
 • grafiek 3.1.5 op pagina 32
 • grafiek 3.2.8 op pagina 46
 • tabel 5.7.2 op pagina 90