Wetgeving

Wetgeving

Voor de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) is de volgende wet- en regelgeving relevant:

In de meldkamers in Nederland werken verschillende disciplines (politie, brandweer, ambulancezorg, marechaussee) samen bij multidisciplinaire incidenten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gezamenlijke systemen, zoals het gemeenschappelijke meldkamersysteem (GMS). Om duidelijkheid te scheppen in ieders verantwoordelijkheden vanuit de diverse wettelijke regimes op het gebied van privacy, is door de samenwerkende disciplines een zogeheten Convenant Gegevensverwerking Meldkamers opgesteld.