Meldkamer ambulancezorg (MKA)

Meldkamer ambulancezorg (MKA)

De meldkamer ambulancezorg is integraal onderdeel van de RAV. De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het instellen van de meldkamer, de RAV is verantwoordelijk voor het in stand houden van de meldkamer ambulancezorg.

In vrijwel alle regio’s is sprake van een gecolokeerde meldkamer. Dit houdt in dat medewerkers van ambulancezorg, brandweer en politie gebruikmaken van dezelfde locatie en faciliteiten.

De MKA speelt een centrale rol in het proces ambulancezorg. De MKA stelt vast of ambulancezorg noodzakelijk of gewenst is en met welke urgentie. Vervolgens zorgt de MKA ervoor dat de juiste (ambulance)zorg op het juiste moment en op de juiste plaats wordt ingezet. Indien noodzakelijk geeft de MKA de melder instructies hoe te handelen tijdens het wachten op de ambulance. Tot slot ondersteunt de MKA het ambulanceteam onderweg en ter plaatse. De MKA is hiermee de regisseur van de ambulancezorg en heeft een poortwachtersfunctie bij de toegang tot de acute zorg.