Meldkamer ambulancezorg (MKA)

Meldkamer ambulancezorg (MKA)

De meldkamer ambulancezorg is integraal onderdeel van de RAV. De politie is verantwoordelijk voor het beheer (huisvesting en ICT) van de meldkamer en heeft daarvoor een aparte politieafdeling in het leven geroepen: de LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking), de RAV is verantwoordelijk voor uitvoering van haar eigen meldkamerfunctie, voor haar personeel en werkprocessen in de MKA. 

In Nederland voeren brandweer, politie en ambulancezorg hun meldkamerfunctie uit vanuit dezelfde meldkamergebouwen; zij maken gebruik van dezelfde ICT en andere faciliteiten.

De MKA speelt een centrale rol in het proces ambulancezorg. De MKA stelt vast of ambulancezorg noodzakelijk of gewenst is en met welke urgentie. Vervolgens zorgt de MKA ervoor dat de juiste (ambulance)zorg op het juiste moment en op de juiste plaats wordt ingezet. Indien noodzakelijk geeft de MKA de melder instructies hoe te handelen tijdens het wachten op de ambulance. Tot slot ondersteunt de MKA het ambulanceteam onderweg en ter plaatse. De MKA is hiermee de regisseur van de ambulancezorg en heeft een poortwachtersfunctie bij de toegang tot de acute zorg.