Overige kwaliteitskaders, protocollen en richtlijnen

Overige kwaliteitskaders, protocollen en richtlijnen

Ambulancezorgverleners, het medisch management en beleidsmedewerkers maken gebruik van sectorale kwaliteitskaders, protocollen en richtlijnen. Daarmee is er een waarborg voor eenduidig handelen binnen de ambulancezorg en is zorg transparant en toetsbaar.

Het doel van deze kaders, protocollen en richtlijnen is ook om ambulancezorgverleners te ondersteunen bij het nemen van beslissingen en om de zorg te kunnen evalueren. AZN ontwikkelt ze samen met het veld en betrokken beroepsgroepen, zoals V&VN Ambulancezorg en de NVMMA.

Doelgroep

De hierboven genoemde kaders, protocollen en richtlijnen zijn grotendeels specifiek bedoeld voor de reguliere ambulancezorg, met inbegrip van de meldkamer ambulancezorg. Daarnaast kent de gezondheidszorg vele andere kwaliteitskaders, protocollen en richtlijnen die voor de ambulancesector ook nuttig zijn om te kennen. Deze zijn veelal te vinden op de websites van wetenschappelijke verenigingen en landelijke koepels. Zie handige links.