Overige kwaliteitskaders, protocollen en richtlijnen

Overige kwaliteitskaders, protocollen en richtlijnen

Ambulancezorgprofessionals, het medisch management en beleidsmedewerkers maken gebruik van sectorale kwaliteitskaders, protocollen en richtlijnen. Daarmee is er een waarborg voor eenduidig handelen binnen de ambulancezorg en is zorg transparant en toetsbaar.

Het doel van deze kaders, protocollen en richtlijnen is ook om ambulancezorgprofessionals te ondersteunen bij het nemen van beslissingen en om de zorg te kunnen evalueren. AZN ontwikkelt ze samen met het veld en betrokken beroepsgroepen, zoals V&VN Ambulancezorg en de NVMMA.

Doelgroep

De hierboven genoemde kaders, protocollen en richtlijnen zijn specifiek bedoeld voor de reguliere ambulancezorg, met inbegrip van de meldkamer ambulancezorg. Daarnaast kent de gezondheidszorg vele andere kwaliteitskaders, protocollen en richtlijnen die voor de ambulancesector ook nuttig zijn om te kennen.