Visie op onderzoek ambulancezorg

Wetenschappelijk onderzoek in de ambulancezorg is essentieel om de kwaliteit van ambulancezorg te verbeteren en verder te professionaliseren. Onderzoek dient een integraal onderdeel te zijn van het beleid van de RAV en van de gehele sector. Daarbij zijn de volgende speerpunten van belang:

  • het bundelen van kennis,
  • samenwerking met keten- en kennispartners en implementatie van de resultaten.

Het wetenschapsbeleid ondersteunt de toekomstvisie van de ambulancezorg. De sector streeft naar focus op de thema’s van de onderzoeksagenda 2021-2026. Deze thema’s sluiten aan op de ontwikkelingen binnen de ambulancezorg en binnen de acute zorg. Bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is samenwerking van groot belang. Het gaat niet alleen om samenwerking binnen de sector, maar ook met keten- en kennispartners. Onderzoek kan pas bijdragen aan de verbetering en verdere professionalisering van de ambulancezorg, wanneer de resultaten in de zorgpraktijk worden geïmplementeerd. De sector stimuleert het delen van kennis en richt een structuur in voor de disseminatie van resultaten van onderzoek.