Samenwerking HAP-RAV

Samenwerking HAP-RAV

De zorg staat onder druk door stijgende kosten en toename van de zorgvraag. Partners in de zorg staan samen voor de opdracht de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg overeind te houden. Dat geldt ook voor de acute zorg. De patiënt staat daarbij centraal.

Patiënten mogen verwachten dat ze altijd de juiste zorg krijgen, waar ze ook met hun acute zorgvraag komen. Ambulancezorg Nederland en InEen zijn al een aantal jaren op weg om de samenwerking HAP en RAV verder te verbeteren. Dit heeft onder andere geresulteerd in een handboek voor huisartsenposten en RAV’s en een gezamenlijke beleidsagenda. Dankzij de gezamenlijke beleidsagenda is er het samenwerkingskader HAP-RAV.

Ook de andere onderwerpen van de beleidsagenda HAP-RAV krijgen vorm. Ambulancezorg Nederland en InEen doen onder andere onderzoek, regelen de uitwisseling van inhoudelijke kennis tussen medisch managers ambulancezorg en medisch managers huisartsenposten en richten een aantal pilots in, zogenaamde ‘springplankprojecten’.