Landelijk Systeem voor Ritlogging (‘Slachtofferinformatie’) en Bijstand

Landelijk Systeem voor Ritlogging (‘Slachtofferinformatie’) en Bijstand

Dit systeem maakt het mogelijk om tijdens rampen en crises snel slachtofferinformatie vanuit ambulancezorg beschikbaar te stellen aan de GHOR. Deze informatie betreft vooral het aantal patiënten en het ziekenhuis waar ze naartoe zijn gebracht.

Op verzoek van de Directeur Publieke Gezondheid van de GHOR worden desgewenst ook persoonsgegevens van de slachtoffers verstrekt, voor zover deze beschikbaar zijn. Met behulp van deze gegevens kunnen verwanten van slachtoffers geïnformeerd worden. De RAV's en GGD GHOR Nederland hebben hierover een modelafspraak opgesteld. De module Bijstand ondersteunt het snel en eenvoudig inzetten van (grote en kleine aantallen) ambulances uit andere regio’s, bijvoorbeeld tijdens een ramp of crisis.