Landelijke eenduidigheid

Landelijke eenduidigheid

Ambulancezorg werkt bovenregionaal en de RAV’s werken daarom nauw samen. Ambulances uit de ene regio rijden zo nodig naar andere regio’s om een patiënt te behandelen en vervoeren. Iedere ambulance kan in principe patiënten naar ieder ziekenhuis in Nederland brengen.

Daarbij wordt digitaal vanuit de ambulance een zogenaamde ‘vooraankondiging’ gestuurd naar het ziekenhuis waarheen de patiënt gebracht wordt, ongeacht de regio waarin dat ziekenhuis staat. Ook kan vanuit alle ambulances digitaal een bericht aan de eigen huisarts van de patiënt worden gestuurd, zodat de huisarts geïnformeerd is over de situatie van zijn patiënt.

Om deze bovenregionale uitwisseling van dergelijke gegevens mogelijk te maken, bevordert AZN landelijke eenduidigheid in inhoud en proces. Binnen de sector is inmiddels al veel gestandaardiseerd. Zo worden de genoemde medische berichten voor ziekenhuizen en huisartsen volgens de standaarden van het Nictiz verstuurd via een beveiligd landelijk systeem van AZN. Voordeel hiervan is dat iedere RAV gemakkelijk en veilig informatie kan uitwisselen met in principe ieder ziekenhuis en iedere huisarts.

Zowel qua berichtformaat als qua dataset als qua routering is er maximale eenduidigheid gerealiseerd. Dit komt een goede overdracht van de zorgverlening ten goede. Ook heeft AZN een landelijke server referentiegegevens in gebruik genomen. Dankzij deze landelijke gegevensbron, die wordt beheerd door regionale beheerders van de RAV’s, gebruiken alle RAV’s eenduidige, uniforme en actuele gegevens, waardoor het risico op fouten, bijvoorbeeld vanwege (spellings)fouten in namen van huisartsen of adressen, verkleind wordt.