Landelijk Systeem Referentiegegevens

Landelijk Systeem Referentiegegevens

Omdat RAV’s intensief met elkaar en andere organisaties samenwerken, is het belangrijk dat gewerkt wordt met landelijk gestandaardiseerde en betrouwbare gegevens. Zo vereisen geautomatiseerde systemen dat gegevens eenduidig en in een bepaalde vorm (dataveld, soort en aantal karakters) beschikbaar zijn.

Ook is van belang dat de gegevens actueel en volledig zijn. De RAV's beheren daarom gezamenlijk een landelijke database met allerlei soorten basisgegevens die gebruikt worden in diverse regionale en landelijke processen. Het voordeel is dat gegevens slechts op één centrale plek onderhouden hoeven worden en beschikbaar zijn voor alle RAV’s.