Tarieven

Tarieven

Sinds 1 januari 2014 zijn de tarieven voor ambulanceritten in Nederland overal hetzelfde. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten inzetten:

  1. Spoedinzetten met A-urgentie
  2. Planbare ambulancezorg met B-urgentie

De tarieven voor zowel de spoedeisende als de planbare ambulance-inzetten kennen zogenaamde ‘basisaanslagen’. Dit zijn vaste bedragen, het aantal kilometers dat een ambulance rijdt heeft dus geen invloed op de hoogte van de basisaanslag.

Naast de basisaanslag wordt ook het aantal kilometers dat de ambulance rijdt (met patiënt) in rekening gebracht. Dit bedrag wordt bij de basisaanslag opgeteld. Voor specifieke ritten zoals grensoverschrijdend vervoer of MICU-ritten, geldt een ander tarief.

De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in tariefbeschikkingen.

Meer info over de tarieven en hoe de betaling in zijn werk gaat, vindt u bij facturatie.