Facturatie

Facturatie

De vergoeding voor het vervoer per ambulance vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Als de patiënt vrijwillig eigen risico heeft, worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit het vrijwillig eigen risico betaald.

Wanneer de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) weet bij welke zorgverzekeraar de patiënt verzekerd is, zendt de RAV de factuur rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Als dit niet bekend is bij de RAV, gaat de factuur rechtstreeks naar de patiënt. De patiënt kan vervolgens de rekening doorsturen naar de zorgverzekeraar.

Meer info over de kosten van ambulancezorg vindt u bij kosten en tarieven.