Beleidsregels

Beleidsregels

In de beleidsregels legt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vast hoe zij haar beleidsruimte invult. De beleidsregels gaan bijvoorbeeld over normen, rekenkundige waarden, procedures, feiten en omstandigheden, voorschriften, voorwaarden en beperkingen, tariefsoorten en prestatiebeschrijvingen.

De beleidsregels worden vastgesteld op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet ambulancezorgvoorzieningen.

De actuele beleidsregel voor de ambulancezorg kunt u via de site van de NZa downloaden, samen met circulaires waarin een en ander wordt toegelicht.