Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

De ambulancesector heeft een eigen cao: de cao ambulancezorg. Deze cao geldt voor alle medewerkers binnen de ambulancezorg. In de cao zijn onder andere afspraken gemaakt over salariëring, vakantiedagen, gezondheidsbeleid, mogelijkheden voor scholing en persoonlijke ontwikkeling en overgangsregelingen ouderenbeleid. Bij interpretatievragen of nalevingsklachten wordt het reglement interpretatie en naleving cao gevolgd.