09-12-2021

Nieuwsbrief regionale pilots nr. 3: december 2021

Om de toenemende druk het hoofd te bieden én ook in de toekomst optimale zorg te kunnen garanderen, bundelen zorgpartners in de hele acute zorgketen hun krachten. Samen zetten zij in op zorgcoördinatie.

Tien regio’s beproeven zorgcoördinatie momenteel middels pilots waarin één of meerdere van de vijf functies van zorgcoördinatie: eenduidige toegang, triage, passende zorginzet, regie vervolgzorg en zelfmanagement, centraal staan.

De pilotregio’s geven u graag, via de derde uitgave van ‘de pilots-nieuwsbrief’, inzicht in de huidige gang van zaken binnen de eigen pilot.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, of wilt u meer weten over zorgcoördinatie of de pilots, stuur dan een mail naar n.toby@ambulancezorg.nl.