Zorgcoördinatie - ontdek de pilots

Pilots zorgcoördinatie: de juiste zorg, op de juiste plaats

De druk op de acute zorg verminderen. Zodat deze voor iedereen toegankelijk blijft. En patiënten altijd de juiste zorg krijgen, door de juiste zorgverlener, op de juiste plaats. Om dit te realiseren bundelen zorgpartners in de hele acute zorgketen hun krachten. Samen zetten zij in op zorgcoördinatie. Momenteel toetsen 10 regio’s het concept zorgcoördinatie in 10 afzonderlijke pilots. De pilots zijn gericht op samenwerking van de betrokken partijen rondom spoedzorg.

De ambulancesector trieert acute zorgvragen, geeft advies, verwijst naar andere zorgaanbieders en verleent patiënten snelle en levensreddende zorg. De vraag naar ambulancezorg is de afgelopen jaren toegenomen. Dit was de reden voor Ambulancezorg Nederland (AZN), het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om een actieplan ambulancezorg te maken. Lees hier het actieplan. De pilots zorgcoördinatie zijn een uitvloeisel van dit plan.

Samen organiseren en coördineren

Met zorgcoördinatie organiseren en coördineren verschillende zorgaanbieders de acute zorg op regionale schaal. Dat betekent onder meer: per regio één zorgcoördinatiecentum (ZCC) waar alle patiënten met een acute zorgvraag terechtkunnen. Het ZCC verwijst de patiënt vervolgens naar de juiste zorgverlener. De gezamenlijke missie van zorgcoördinatie: patiënten met een acute zorgvraag de juiste zorg bieden, door de juiste zorgverlener, op het juiste tijdstip én op de juiste locatie.

Activiteiten regionaal gezamenlijk organiseren

Zorgcoördinatie gebeurt in samenwerking van de regionale zorgpartners in de acute keten, zoals afdelingen spoedeisende hulp (SEH’s) in ziekenhuizen, huisartsenposten, acute ggz en wijkverpleging. In de pilots gaan zij op regionale schaal alle activiteiten gericht op het triëren, afstemmen, regisseren en bewaken van de uitvoering van de zorgverlening aan de patiënt met een acute zorgvraag, gezamenlijk organiseren.

Pilotplannen in 10 regio’s

In januari 2020 zijn 10 regio’s gestart met een pilot. Dit zijn:

 • Twente
 • IJsselland
 • Brabant Midden-West-Noord
 • Zuid-Holland Zuid
 • Zuid-Holland Noord
 • Noord-Nederland
 • Flevoland
 • Midden-Nederland
 • Rotterdam-Rijnmond
 • Gelderland-Midden
 • Gelderland-Zuid

In de folder 'Zorgcoördinatie, maak kennis met de pilots' stellen wij de pilots graag aan u voor. Rechts op de pagina kunt u de folder ook vinden.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de pilots? Neem contact met ons op via info@ambulancezorg.nl.