Animatie: zorg op het water

19-04-2019

Zorg op het water, dat doen we samen!

Als iemand acuut zorg nodig heeft op het water, wie is dan bij de hulpverlening betrokken? En hoe verloopt de samenwerking? Daar geeft de animatie ‘Zorg op het water’ een antwoord op aan de hand van twee voorbeelden.

Kustwacht, KNRM, Radio Medische Dienst, Meldkamers Ambulancezorg, Regionale Ambulancevoorzieningen en ketenpartners spannen zich samen in om zorg op het water en het land goed op elkaar te laten aansluiten. Elke zorgvraag en incidentsituatie zijn weer anders en vaak hebben regio’s eigen afspraken; daarom is het van belang om goed met elkaar af te stemmen wat waar gebeurt en hoe je elkaar kunt versterken.

Deze animatie is een gezamenlijk initiatief van de Kustwacht, de KNRM en Ambulancezorg Nederland.  In april 2019 is de animatie gedeeld met alle betrokkenen. Zorg op het water, dat doen we samen!

Bekijk de animatie:

Meer informatie

Lees hier meer informatie over ambulancezorg op het water en download het Kwaliteitskader Ambulancezorg op het water.