Ambulancezorg op het water

Ambulancezorg op het water

Nederland kent vele wateren, van de Noordzee en de Friese meren tot aan rivieren als de Maas en Waal. Ook daar leveren de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV's) ambulancezorg, want ambulancezorg houdt niet op bij de vloedlijn of de waterkant.

Zorg op het water, dat doen we samen!

Hulpvragers op het water zijn voor ambulancezorgprofessionals veelal moeilijk te bereiken. Vaak is eerst een reddingsactie door de ketenpartners van de ambulancezorg nodig, alvorens ambulancezorg in actie kan komen. Zorgverlening op het water is daarom ook echte ketenzorg. Belangrijke ketenpartners bij ambulancezorg op het water zijn onder andere de 112 meldkamer, Kustwacht Nederland, Koninklijke Nederlandse Redding maatschappij, Bristow Search and Rescue, Reddingsbrigade Nederland, maar ook politie te water, Rijkswaterstaat, Douane en Havendienst werken in veel gevallen met de ambulancesector samen, als er ambulancezorg op het water nodig is.

Werkwijze ambulancezorg op gemeentelijk ingedeeld water

Vanaf 1 april 2024 wordt de nieuwe werkwijze ‘ambulancezorg op gemeentelijk ingedeeld water’ in gebruik genomen. Deze werkwijze is ontwikkeld in nauwe samenwerking en afstemming met diverse ketenpartners van de ambulancezorg. In de nieuwe werkwijze worden medische hulpvragen vanaf het gemeentelijk ingedeelde water rechtstreeks door een meldkamer ambulancezorg afgehandeld. Dit heeft twee grote voordelen: ambulancezorg wordt door de nieuwe werkwijze eerder opgestart en hulpvragers op het water krijgen van de meldkamercentralist ambulancezorg direct de eerste (telefonische) zorginstructies.

Flowchart en video

De nieuwe werkwijze is vertaald in een praktische flowchart (zie rechts op deze pagina), waarin het proces ‘ambulancezorg op het water’ stap voor stap is uitgewerkt. Tevens is een instructievideo (zie hier onder) ontwikkeld, waarin zowel de nieuwe werkwijze als de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen uitgebreid worden toegelicht.

Instructievideo nieuwe werkwijze ambulancezorg op gemeentelijk ingedeeld water