Ambulancezorg op het water

Ambulancezorg op het water

Ambulancezorg houdt niet op bij de vloedlijn of de waterkant. Nederland kent vele wateren, van de Noordzee en de Friese meren tot aan rivieren als de Maas en Waal. Ook daar leveren Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV) zorg, zoals bedoeld in de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz). Kenmerkend voor ambulancezorg op het water is dat het een ketenproces is, met per RAV-gebied wisselende ketenpartners.

Kwaliteitskader Ambulancezorg op het water

AZN heeft in 2009 een richtlijn Ambulancezorg op het water opgesteld en twee jaar later een aanvullend protocol. Aanleiding was destijds de behoefte aan partijen die vervoer op het water konden regelen, met daarbij een uniforme richtlijn met betrekking tot samenwerking tussen de betrokken partijen.

In het voorjaar van 2017 is een landelijke werkgroep gestart met de actualisatie van de richtlijn en het protocol. De verwachting is dat het Kwaliteitskader Ambulancezorg op het water in het najaar van 2017 aan de ledenvergadering van AZN wordt aangeboden.