Verbeterde urgentie-indeling

18-01-2024
  • Voorbereidingen start verbeterde urgentie-indeling op meldkamers ambulancezorg in volle gang/

Voorbereidingen start verbeterde urgentie-indeling op meldkamers ambulancezorg in volle gang

In de afgelopen maanden is op meerdere vlakken sectorbreed samengewerkt aan de benodigde voorbereidingen zodat de nieuwe urgenties A0, B1 en B2 in de komende maanden gebruikt kunnen gaan worden op de meldkamers ambulancezorg. Vanaf begin februari zullen de eerste meldkamers hiermee van start gaan. Met het invoeren van de A0 komt er een nieuwe spoedeisende urgentie bij voor de hoogst urgente zorgvraag, zoals de reanimatie en verstikking.

Medisch logisch de juiste respons

Als de meldkamercentralist ambulancezorg een A0 melding krijg, zal hiervoor een ambulance ingezet worden die het snelst ter plaatse kan zijn. Ook als deze ambulance al op een andere spoedmelding rijdt, maar nog niet bij de patiënt is aangekomen. Hiermee wordt medisch-logisch de juiste respons ingezet. De B1 en B2 urgenties betreffen niet-spoedeisende zorgvragen en duiden op de complexiteit van de zorgvraag: B1 betreft een hoogcomplexe zorgvraag en B2 betreft een middencomplexe en laagcomplexe zorgvraag.

Bijeenkomst regionale implementatiecoördinatoren en Monitoring Board

Afgelopen week zijn op de meldkamerlocatie in Rotterdam de regionale implementatiecoördinatoren en de Monitoring Board bij elkaar gekomen. De implementatiecoördinatoren zorgen er o.a. voor dat de sectorale plannen en afspraken binnen ieders eigen Regionale Ambulancevoorziening bekend zijn. Ook delen zij onderling ervaringen, zoals de ervaringen die zijn opgedaan tijdens het testen van de nieuwe urgenties. De Monitoring Board heeft als taak erop toe te zien dat de verbeterde urgenties veilig worden geïmplementeerd. Naast haar eigen overleg heeft het Monitoring Board ook de meldkamer ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond en de meldkamer ambulancezorg van de RAV Zuid-Holland Zuid bezocht en met verschillende meldkamercentralisten gesproken. Een gewaardeerd bezoek.

Meer informatie

Meer weten over de verbeterde urgentie-indeling ambulancezorg?
Check deze animatie of stuur een mail naar k.lelieveld@ambulancezorg.nl.