15-06-2023
 • Monitoring Board ziet toe op veilige implementatie verbeterde urgenties/

Monitoring Board ziet toe op veilige implementatie verbeterde urgenties

De ambulancesector is onlangs gestart met de implementatie van de verbeterde urgentie-indeling ambulancezorg. ‘De Monitoring Board’ (MB), een onafhankelijke, intern aangestelde toezichthouder, heeft de taak erop toe te zien dat de implementatie zorgvuldig en veilig verloopt. In dit nieuwsbericht vertellen we je hier graag meer over.

De Monitoring Board stuurt gedurende het twee jaar durende implementatietraject aan op een veilige implementatie en goede kwaliteit van de ambulancezorg. De Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’en) leveren hiervoor voortgangsrapportages aan bij de Monitoring Board. Als de Monitoring Board oordeelt dat de veiligheid in het gedrang komt, kan zij de Algemene Ledenvergadering van Ambulancezorg Nederland (AZN) adviseren om de implementatie (gedeeltelijk en/of tijdelijk) te stoppen. Zo zorgen we ervoor dat de (patiënt)veiligheid en de kwaliteit van de ambulancezorg onafhankelijk geborgd zijn, en blijven, tijdens de implementatie. De Monitoring Board bestaat uit vier leden en komt drie keer per jaar bijeen. We stellen de leden graag voor:

Bart Berden, voorzitter en lid Monitoring Board

 • Voorzitter RvB - Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
 • Hoogleraar organisatieontwikkeling in het ziekenhuis – Radboudumc
 • Voorzitter Raad van Toezicht – Ambulancezorg Limburg
 • Lid Raad van Commissarissen – Espria
 • Voorzitter Raad van Commissarissen stichting studenten huisvesting Nijmegen en Arnhem – SSH&

Marcel Levi, lid Monitoring Board

 • Voorzitter Raad van Bestuur – Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • Hoogleraar Geneeskunde - Universiteit van Amsterdam
 • Professor of Medicine - University College London

Lisette Schoonhoven, lid Monitoring Board

 • Hoogleraar verplegingswetenschap - UMC Utrecht
 • Visiting Professor – University of Southampton
 • Voorzitter wetenschapscommissie Ambulancezorg Nederland

Dorien Zwart, lid Monitoring Board

 • Hoogleraar huisartsgeneeskunde - UMC Utrecht
 • Afdelingshoofd Huisartsgeneeskunde & Verplegingswetenschap - UMC Utrecht
 • Praktiserend huisarts-praktijkhouder - GHC De Bilt

Adviesbureau IG&H ondersteunt het implementatietraject en vormt samen met de voorzitters van de themawerkgroepen en bureau AZN het programmateam van de implementatie-organisatie.

Meer weten?

Heb je na het lezen van dit artikel vragen of wil je meer weten? Mail dan naar t.vanduin@ambulancezorg.nl en erik.ooms@igh.com.